بایگانی دسته بندی: نیما یوشیج

نیما یوشیج، شاعر بزرگ معاصر ماست. او سال 1276 به دنیا آمد و به سال 1338 چشم از جهان بست. اما تا زبان فارسی و شعر فارسی زنده بماند، نام او نیز ماندگار است.

نیما یوشیج
نیما یوشیج

نیما یوشیج

نیما یوشیج به شعر فارسی جانِ تازه‌ای داد و گیاهی را که داشت می‌خشکید دوباره زنده کرد.

او را پدر شعر مدرن فارسی می‌دانیم. بزرگ‌ترین شاعران معاصر ما، همچون احمد شاملو، فروغ فرخزاد، مهدی اخوان ثالث، سهراب سپهری، نصرت رحمانی و… خود را از شاگردان او می‌دانند.

برای ورود به بخش شعر معاصر که آرشیوی از شاعران پس از نیما در آنجا قابل مشاهده و مطالعه است می‌توانید روی نوشته‌ی روبه‌رو کلیک کنید: «شعر معاصر».

از طریق لینک‌های زیر می‌توانید به بخش‌های مختلف از مطالبِ مربوط به نیما یوشیج دسترسی داشته باشید.

اشعار نیما یوشیج نامه‌های نیما یوشیج رباعی‌های نیما یوشیج

 

مذهب نیما یوشیج

نیما یوشیج را به احتمال زیاد باید مسلمان دانست. اما تنها سندی که از مسلمانیِ وی در دسترس است یک رباعی‌ست که برای حضرت علی نوشته شده است. البته به صرف یک رباعی نمی‌توانیم با ایمان کامل بگوییم که شخصی چه مذهبی داشته. نیما در شعرهایش بیشتر به مسائل اجتماعی و و اقعیت‌های قابل لمس می‌پردازد تا به مسائل آسمانی و مذهبی. وجودِ یک رباعیِ مذهبی که معلوم نیست برای چه سن و سالی از شاعر است، نمی‌تواند سندیتی برای مذهب نیما یوشیج باشد. بسیاری از مردم در طی سال‌ها عقایدشان دچار دگرگونی می‌شود. احتمال دارد شخص مسلمانی پس از عبورِ یک دهه از عمر به یک آتئیست تبدیل شود یا برعکس، شاید شخص آتئیستی پس از عبور از سال‌ها به یک نوع مذهب روی بیاورد.

نیما یوشیج از نگاه اخوان

نیما بود که ما را توانگر کرد و راه توانگری نیز به ما بنمود…
همو بود که سبدِ خالی‌افتاده‌ی شعر ما را برداشت و به جنگلِ خویش بُرد و بازآورد پر از گل‌ها و میوه‌ها و دیگر موائدِ زمینی و آسمانی. امروز اگر دنیا بگوید ما فلان و فلان و فلان را داریم، شما که را؟ ‌می‌گوییم نیما یوشیج را و از عهده بیرون می‌آییم.

نیما یوشیج از نگاه رضا براهنی

نیما یوشیج، سنتی از گذشته را گرفت و تغییر داد و شکل جدید شعری را در ادامه‌ی شکل‌های سابق به وجود آورد. نیما حاصلِ جمعِ دیالکتیکی گذشته و حال است. و هر موجودِ زنده‌ی امروز، اگر بخواهد واقعاً زندگی کند و به معنای واقعی زنده باشد، باید در ارکانِ زندگیِ گذشته دست بِبَرَد؛ و نیما منتهایِ کوششِ خود را به کار بُرد تا موجودی جاندار، زنده و پر تحرک باشد و همیشه هم همانطور بماند.

نیما یوشیج از نگاه شفیعی کدکنی

در شعرِ نیما زیبایی، وحشی و غریب جلوه می‌کند و از این روی غرق شدگان در ادبِ قدیم نمی‌توانند از شعر او لذت ببرند، زیرا زیباییِ مأنوس و هنرِ معتاد در شعرِ او راه ندارد. او به نوعی دیگر، طالبِ حُسنِ غریب و معنیِ بیگانه است.

معروف‌ترین شعر نیما یوشیج

نیما یوشیج در بین مردم اشعار معروفی دارد. اما برخی از این شعرها از دیگر شعرها معروف‌تر شده‌اند و مردم زیرلب آن‌ها را بیشتر زمزمه می‌کنند. شعرهایی همچون: داروگ، تو را من چشم در راهم، مهتاب، هست شب، آی آدم‌ها، ری‌را و…

درباره‌ی سه پاراگراف بالا از مهدی اخوان ثالث، رضا براهنی و شفیعی کدکنی و جزئیاتِ معناییِ این گزاره‌ها یک جلسه‌ی دو ساعته در کارگاه آموزش شعر در کنار هنرجویانمان هستیم.

تمام مطالبی که در سایت شعر و مهر راجع به نیمای بزرگ قرار گرفته است، در زیر قابل دسترسی است.

نقدی بر زیبایی شناسی عیوب کلام در اشعار شاملو و نیما یوشیج

نقدی بر زیبایی شناسی عیوب کلام در اشعار شاملو و نیما یوشیج

نقدی بر زیبایی شناسی عیوب کلام با ذکر شواهدی از اشعار احمد شاملو و نیما یوشیج مقدمه زیباشناسی عیوب کلام یا زیباشناسی عیوب مخل فصاحت کلام و کلمه» نگاهی زیباشناسانه به مواردی است که در نظر عالمان علم بلاغت از . ، مخل فصاحت به شمار رفته است. اگر با دقت و بدون پیش فرض[…]

زنان در شعر نیما یوشیج

زنان در شعر نیما یوشیج

زنان در شعر نیما یوشیج مقدمه هنر و اندیشه معاصر در ارزیابی ویژه خود از سنتها و رسوم کهن رفتارهای گوناگونی داشته است. هنرمند نوگرا غالباً کسی دانسته میشود که بینش خاصی مطابق با وضع فرهنگی و عرصه تاریخی خود از جهان ارائه دهد. گاه این رویه حفظ ارزش به ظاهر در اشکالی جلوه میکند[…]

تحلیل انتقادی نگاه نیما یوشیج به شعر کلاسیک

تحلیل انتقادی نگاه نیما یوشیج به شعر کلاسیک

تحلیل انتقادی نگاه نیما یوشیج به شعر کلاسیک در تبیین الگوی وصفی روایی شعر نو مقدمه با وزش بادهای غربی و پیدایی تجددخواهی در ،ایران توجه به تحول در ساحات مختلف سیاسی، اجتماعی فرهنگی و… با انتقادهای تند از سنت همراه شد. در حوزه ادبیات نیز، روشنفکران مشروطه که پیشگامان نقد ادبی در ایران به[…]

بررسی مقایسه ای مرگ در نیما یوشیج و استیوی اسمیت

بررسی مقایسه ای مرگ در نیما یوشیج و استیوی اسمیت

بررسی مقایسه ای مرگ در نیما یوشیج و استیوی اسمیت: «آی آدم ها» و «دست تکان نمی داد، داشت غرق می شد» مقدمه شعر به عنوان شاخه ای ویژه از هنر به دلیل برخورداری از مؤلفه ی ممتاز آمیزش جهان بینی و سایر شاخصه های اندیشه ورزی هنرمند با تجربه های بیرونی قابلیتی مؤثر دارد[…]

رمانتیسم اروپا و شعر نو پارسی

رمانتیسم اروپا و شعر نو پارسی

رمانتیسم اروپا و شعر نو پارسی مقدمه پذیرش این اصل مسلم که هنر و ادبیات میراث مشترک جامعه بشری است مستلزم قبول ارتباط زنجیره ای این مقوله در فرهنگهای ملل و تأثیر متقابل آفرینشهای هنری بـر یکدیگر خواهد بود در زمینهٔ علل پیدایش و سیر تکاملی شعر نو پارسی و ریشه یابی آن در عصر[…]

شب پره و سیولیشه دو نماد برای یک موقعیت تاویل دو شعر نمادین از نیما یوشیج

شب پره و سیولیشه دو نماد برای یک موقعیت تاویل دو شعر نمادین از نیما یوشیج

شب پره و سیولیشه دو نماد برای یک موقعیت تاویل دو شعر نمادین از نیما یوشیج مقدمه بخشی عظیم از ادبیات عرفانی ایران را شعرهای نمادین تشکیل می دهد که برای نیل به معنی یا معانی پنهان در پس معنای ظاهری ،آنها از دیرباز تلاشهایی صورت گرفته است و می گیرد. در ادبیات معاصر نیز[…]

درآمدی بر نیماپژوهی و کتاب شناسی نیما

درآمدی بر نیماپژوهی و کتاب شناسی نیما

درآمدی بر نیماپژوهی و کتاب شناسی نیما مقدمه نیما یوشیج در انواع مختلف ادبی طبع آزمایی کرده اما آنچه وی به آن نام بردار شده است شعرهای نو اوست که باعث شده او را به عنوان پدر شعر نو فارسی» بشناسند. از همان زمان ،نیما کتابها و مقالههایی بسیار دربارۀ شعر او نوشته شد و[…]

هویت اجتماعی شعر نیما

هویت اجتماعی شعر نیما

هویت اجتماعی شعر نیما مقدمه ادبیات فارسی، با وجود شخصیتهای بی نظیری چون فردوسی ، ناصر خسرو، سنایی، نظامی، مولوی، سعدی، حافظ و… تقریباً به علوم مختلف و بسیاری از مسایل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی توجه کرده است. ادبیات همواره با مسایل گوناگون در تأثیر و تأثر بوده که از مهمترین آن ها میتوان[…]

بررسی شعر روایی نیما یوشیج و خلیل مطران

بررسی شعر روایی نیما یوشیج و خلیل مطران

بررسی شعر روایی نیما یوشیج و خلیل مطران با تاملی در میزان خلاقیت هنری دو شاعر مقدمه حرکت نوگرایی در دو ادبیات فارسی و عربی زمینهها و وجوه مشترک بسیاری دارند؛ اوضاع نابسامان ،اجتماعی ،سیاسی فرهنگی جامعه ایران و جوامع عربی و آشنایی نوگرایان با ادبیات ،غرب از مهمترین آنهاست نیما یوشیج و خلیل مطران،[…]

نقد و بررسی عاطفه در اشعار نیما یوشیج

نقد و بررسی عاطفه در اشعار نیما یوشیج

نقد و بررسی عاطفه در اشعار نیما یوشیج مقدمه عاطفه واکنشی است که انسان در برابر تجربیات درونی و محیطی از خود نشان می دهد. شعر با غلبه ی احساس و عاطفه بر روح شاعر آغاز میشود و این عنصر چگونگی برخورد شاعر را در برابر حوادث نشان میدهد برخی عاطفه را این گونه تعریف[…]

مطالعه تطبیقی واژه شب در شعر نیما یوشیج و نازک ملائکه

مطالعه تطبیقی واژه شب در شعر نیما یوشیج و نازک ملائکه

مطالعه تطبیقی واژه شب در شعر نیما یوشیج و نازک ملائکهَ مقدمه شعر معاصر فارسی و عربی به طور کلی با آنچه در گذشته وجود داشته تفاوت اساسی پیدا کرده است مضمون قالب و اهداف آن با توجه به تغییر محیط زندگی به کلی متحول شده و راهی تازه در پیش گرفته است. در این[…]

چرا نیما را شاعر «آی آدم ها» می نامند؟

چرا نیما را شاعر «آی آدم ها» می نامند؟

چرا نیما را شاعر «آی آدم ها» می نامند؟ مقدمه طرح یک سؤال و یک فرضیه اگر واقعیت وجود شعر معاصر را به عنوان شعری صاحب هویت، سبک و قابلیت پیروی و تداوم قبول داشته باشیم بیشک این استقلال و هویت تا حد زیادی مرهون و مربوط به نظام صوری تازه و بدیع آن است.[…]

تحلیل انواع هنجارگریزی در اشعار نیما

تحلیل انواع هنجارگریزی در اشعار نیما

تحلیل انواع هنجارگریزی در اشعار نیما مقدمه در آغاز قرن بیستم روند مطالعه زبان دسخوش تحول و دگجر گونی عظیمی گشت. آغاز این دگرگونی با آموزش های زبان شناس سوئیسی ، سوسور همزمان گردید. آموزشهای سوسور پیش از همه بر فرمالیست اثر گذاشت فرمالیست ها متون ادبی را از دیدگاهی ساختاری مینگرد و با رها[…]

تحلیل مقایسه ای نگرش شاملو و نیما در وزن شعر

تحلیل مقایسه ای نگرش شاملو و نیما در وزن شعر

تحلیل مقایسه ای نگرش شاملو و نیما در وزن شعر مقدمه یکی از پیامدهای نهضت نمادگرایی (سمبولیسم) در اواخر قرن نوزدهم رواج شعر آزاد در فرانسه بود. سابقه ی شعر آزاد به یونان و روم باستان میرسد و آن نوعی شعر بود که شباهتهایی به شکل ظاهری شعر آزاد داشت. در قرون وسطی نیز شعر[…]

پست مدرنیسم و شعر معاصر ایران

پست مدرنیسم و شعر معاصر ایران

پست مدرنیسم و شعر معاصر ایران مقدمه جریان شعری پست مدرن که از دهه هفتاد در ایران مطرح شده است، بیش از آنکه در طول و ادامه تحولات ادبی داخلی باشد از طریق الگوبرداری از اشعار و نظریه های ادبی غربی به وجود آمده است. اصطلاح پست مدرن در غرب با تمام ابهامات مفهومی و[…]

chat