بایگانی دسته بندی: اصطلاحات و ضرب المثل

باب المراد

معنی باب المراد

معنی باب المراد به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باب المراد در گویش ها و لهجه ها.   معنی باب المراد   لقب علی بن موسی الرضانزد شیعه. لقب عباس بن علی بن ابیطالب (ع) نزد شیعه. لقب علی[…]

باب الفرج

معنی باب الفرج

معنی باب الفرج به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باب الفرج در گویش ها و لهجه ها.   باب الفرج یعنی:   دروازه ای به دمشق.     معنی باب الفرج در لغتنامه دهخدا   باب الفرج. [ بُل[…]

معنی جاتونتن

معنی جاتونتن

معنی جاتونتن به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاتونتن در گویش ها و لهجه.   معنی جاتونتن   آمدن. معنی جاتونتن در فرهنگ فارسی   آمدن. معنی جاتونتن در لغت نامه دهخدا   جاتونتن. [ ن ِ ت[…]

معنی ذات احفار

معنی ذات احفار

معنی ذات احفار به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باء در گویش ها و لهجه ها.     معنی ذات احفار معنی : موضعی است در شعر .   معنی ذات احفار در لغت نامه دهخدا ذات احفار. [[…]

باب الحوائج

معنی باب الحوائج

معنی باب الحوائج به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باب الحوائج در گویش ها و لهجه ها.   معنی باب الحوائج   آستانه رفع حاجت ها، لقب امام موسی کاظم(ع).     معنی باب الحوائج در فرهنگ معین  […]

باب

معنی باب

معنی باب به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باب در گویش ها و لهجه ها.   معنی باب   رایج، رسم، در، دروازه.     مترادف باب   رایج، رسم، متعارف، متداول، مد، مرسوم، معمول، در، دروازه، بارگاه، سرا[…]

بااینکه

معنی بااینکه

معنی بااینکه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ بااینکه در گویش ها و لهجه ها.   معنی بااینکه   باوجود، هرچند، اگرچه.     مترادف بااینکه   بهر حال، هنوز، ضمنا، با اینکه، مخالف، با وجود، علیرغم، با اینکه،[…]

باافرین

معنی باافرین

معنی باافرین به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باافرین در گویش ها و لهجه ها.   معنی باافرین   با آفرین، درخور، شایسته.     مترادف باافرین   بایسته، برازنده، بسزا، سزاوار، شایان، شایسته، صلاحیت دار، فراخور، لایق، محق،[…]

باارز

معنی باارز

معنی باارز به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باارز در گویش ها و لهجه ها.   معنی باارز   ارجمند، گران‌‏بها، با ارزش.     مترادف باارز   ارجمند، ارزشمند، ارزنده، باارج، باارزش، بهادار، پرارزش، پرقیمت، ثمین، قیمتی، گران،[…]

بائیدن

معنی بائیدن

معنی بائیدن به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ بائیدن در گویش ها و لهجه ها.   معنی بائیدن   بایستن.     معنی بائیدن در لغتنامه دهخدا   بائیدن. [ دَ ] ( مص ) لازم بودن. بایستن. ([…]

معنی داءالسمک

معنی داءالسمک

معنی داءالسمک به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ داءالسمک در گویش ها و لهجه ها.   معنی داءالسمک معنی : پسوریازیس، بیماری پوست که در آن پوست حالت شاخی گیرد و خشک و پوسته پوسته شود. کلمات هم قافیه[…]

بائکه

معنی بائکه

معنی بائکه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ بائکه در گویش ها و لهجه ها.   معنی بائکه   تأنیث بائک، فربه.     معنی بائکه در لغتنامه دهخدا   بائکه. [ ءِ ک َ] ( ع ص )[…]

بائک

معنی بائک

معنی بائک به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ بائک در گویش ها و لهجه ها.   معنی بائک   فربه، چاق.     معنی بائک در لغتنامه دهخدا   بائک. [ ءِ ] ( ع ص ) فربه. فربی[…]

معنی جا زدن

معنی جا زدن

معنی جا زدن به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جا زدن در گویش ها و لهجه.   معنی جا زدن   وانمود کردن معنی جا زدن در فرهنگ فارسی   ( مصدر ) ۱- چیزی بدلی را بجای[…]

معنی ذئر

معنی ذئر

معنی ذئر به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باء در گویش ها و لهجه ها.   معنی ذئر معنی :  دلیر و خشمناک.   معنی ذئر در لغت نامه دهخدا ذئر. [ ذَ ءِ ] ( ع ص[…]

chat