آموزش‌های ویدیویی

اصطلاحات و ضرب المثل

معنی پاجوش

معنی پاجوش

معنی پاجوش به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاجوش در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاجوش در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاجوش /pAjuS معنی پاجوش: شاخهای فرعی که از بن درخت روید متصل[…]

معنی غابک

معنی غابک چیست؟

معنی غابک به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ غابک در گویش ها و لهجه ها.   غابک در لغت نامه دهخدا غابک. [ ب َ ] ( اِ مصغر ) مصغر غاب ، بمعنی بجول. در تداول عوام[…]

معنی داتورین

معنی داتورین

معنی داتورین به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ داتورین در گویش ها و لهجه ها.   معنی داتورین معنی : ماده سمی از داتوره و آن مخدری است قوی. داتورین در لغت نامه دهخدا داتورین. ( فرانسوی ، اِ[…]

معنی دابه المسک

معنی دابه المسک

معنی دابه المسک به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ دابه المسک در گویش ها و لهجه ها.   معنی دابه المسک معنی : آهوی ختن. دابه المسک در فرهنگ فارسی (اسم ) آهوی ختا آهوی ختن غزال المسک آهوی[…]

معنی شاباش

معنی شاباش گفتن چیست؟

معنی شاباش گفتن به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ شاباش گفتن در گویش ها و لهجه.   معنی شاباش گفتن معنی: شادباش گفتن. زنده باش گفتن.   معنی شاباش گفتن در فرهنگ فارسی شاد باش یا شاه باش گفتن[…]

معنی خائیدنی چیست؟

معنی خائیدنی چیست؟

معنی خائیدنی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ خائیدنی در گویش ها و لهجه ها. معنی خائیدنی مترادف: قابل خائیدن،قابل جویدن. خائیدنی در لغت نامه دهخدا خائیدنی. [ دَ] ( ص لیاقت ) قابل خائیدن. آنچه خایند آن[…]

معنی-باب-انبار

معنی باب انبار چیست؟

معنی باب انبار به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باب انبار در گویش ها و لهجه ها.   معنی باب انبار معنی: لشکرگاه هرثمه بر نهروان، بر دو فرسنگی از دروازه بغداد و لشکر طاهر.   معنی باب انبار در[…]

معنی شائله

معنی شائله چیست؟

معنی شائله به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ شائله در گویش ها و لهجه.   معنی شائله معنی: ماده شتر که شیر کم کرده باشد.   معنی شائله لغت نامه دهخدا شائله. [ ءِ ل َ ] ([…]

معنی شائق

معنی شائق چیست؟

معنی شائق به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ شائق در گویش ها و لهجه.   معنی شائق تلفظ: /SA~eq/ معنی: آرزومند، راغب، مشتاق. برابر پارسی: خواستار، آرزومند، خواهان.   هم قافیه با شائق حدائق، حقائق، دقائق، سلائق، علائق، فائق.[…]

معني شائع

معنی شائع چیست؟

معنی شائع به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ شائع در گویش ها و لهجه.   معنی شائع معنی: آشکار و فاش.   معنی شائع در فرهنگ فارسی سهم شائع بهره بخش نا کرده.   معنی شائع در لغت نامه[…]

معنی-باب-المیدان

معنی باب المیدان چیست؟

معنی باب المیدان به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باب المیدان در گویش ها و لهجه ها.   معنی باب المیدان معنی: دروازه و محلی به موصل.   معنی باب المیدان در لغت نامه دهخدا باب المیدان. [ بُل ْ[…]

معنی-باب-المقبره

معنی باب المقبره چیست؟

معنی باب المقبره به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باب المقبره در گویش ها و لهجه ها.   معنی باب المقبره معنی: محله و دروازه ای است به بغداد.   معنی باب المقبره در لغت نامه دهخدا باب المقبره. [[…]

باب المراد

معنی باب المراد

معنی باب المراد به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باب المراد در گویش ها و لهجه ها.   معنی باب المراد   لقب علی بن موسی الرضانزد شیعه. لقب عباس بن علی بن ابیطالب (ع) نزد شیعه. لقب علی[…]

باب الفرج

معنی باب الفرج

معنی باب الفرج به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باب الفرج در گویش ها و لهجه ها.   باب الفرج یعنی:   دروازه ای به دمشق.     معنی باب الفرج در لغتنامه دهخدا   باب الفرج. [ بُل[…]

معنی جاتونتن

معنی جاتونتن

معنی جاتونتن به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاتونتن در گویش ها و لهجه.   معنی جاتونتن   آمدن. معنی جاتونتن در فرهنگ فارسی   آمدن. معنی جاتونتن در لغت نامه دهخدا   جاتونتن. [ ن ِ ت[…]

معنی ذات احفار

معنی ذات احفار

معنی ذات احفار به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باء در گویش ها و لهجه ها.     معنی ذات احفار معنی : موضعی است در شعر .   معنی ذات احفار در لغت نامه دهخدا ذات احفار. [[…]

باب الحوائج

معنی باب الحوائج

معنی باب الحوائج به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باب الحوائج در گویش ها و لهجه ها.   معنی باب الحوائج   آستانه رفع حاجت ها، لقب امام موسی کاظم(ع).     معنی باب الحوائج در فرهنگ معین  […]

باب

معنی باب

معنی باب به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باب در گویش ها و لهجه ها.   معنی باب   رایج، رسم، در، دروازه.     مترادف باب   رایج، رسم، متعارف، متداول، مد، مرسوم، معمول، در، دروازه، بارگاه، سرا[…]

بااینکه

معنی بااینکه

معنی بااینکه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ بااینکه در گویش ها و لهجه ها.   معنی بااینکه   باوجود، هرچند، اگرچه.     مترادف بااینکه   بهر حال، هنوز، ضمنا، با اینکه، مخالف، با وجود، علیرغم، با اینکه،[…]

باافرین

معنی باافرین

معنی باافرین به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باافرین در گویش ها و لهجه ها.   معنی باافرین   با آفرین، درخور، شایسته.     مترادف باافرین   بایسته، برازنده، بسزا، سزاوار، شایان، شایسته، صلاحیت دار، فراخور، لایق، محق،[…]

باارز

معنی باارز

معنی باارز به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باارز در گویش ها و لهجه ها.   معنی باارز   ارجمند، گران‌‏بها، با ارزش.     مترادف باارز   ارجمند، ارزشمند، ارزنده، باارج، باارزش، بهادار، پرارزش، پرقیمت، ثمین، قیمتی، گران،[…]

بائیدن

معنی بائیدن

معنی بائیدن به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ بائیدن در گویش ها و لهجه ها.   معنی بائیدن   بایستن.     معنی بائیدن در لغتنامه دهخدا   بائیدن. [ دَ ] ( مص ) لازم بودن. بایستن. ([…]

معنی داءالسمک

معنی داءالسمک

معنی داءالسمک به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ داءالسمک در گویش ها و لهجه ها.   معنی داءالسمک معنی : پسوریازیس، بیماری پوست که در آن پوست حالت شاخی گیرد و خشک و پوسته پوسته شود. کلمات هم قافیه[…]

بائکه

معنی بائکه

معنی بائکه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ بائکه در گویش ها و لهجه ها.   معنی بائکه   تأنیث بائک، فربه.     معنی بائکه در لغتنامه دهخدا   بائکه. [ ءِ ک َ] ( ع ص )[…]

بائک

معنی بائک

معنی بائک به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ بائک در گویش ها و لهجه ها.   معنی بائک   فربه، چاق.     معنی بائک در لغتنامه دهخدا   بائک. [ ءِ ] ( ع ص ) فربه. فربی[…]

معنی جا زدن

معنی جا زدن

معنی جا زدن به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جا زدن در گویش ها و لهجه.   معنی جا زدن   وانمود کردن معنی جا زدن در فرهنگ فارسی   ( مصدر ) ۱- چیزی بدلی را بجای[…]

معنی ذئر

معنی ذئر

معنی ذئر به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باء در گویش ها و لهجه ها.   معنی ذئر معنی :  دلیر و خشمناک.   معنی ذئر در لغت نامه دهخدا ذئر. [ ذَ ءِ ] ( ع ص[…]

معنی ذئب الغضی

معنی ذئب الغضی

معنی ذئب الغضی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باء در گویش ها و لهجه ها.   معنی ذئب الغضی در لغت نامه دهخدا ذئب الغضی. [ ذِءْ بُل غ َ ضا ] ( ع اِ مرکب )[…]

معنی جا خوش کردن

معنی جا خوش کردن

معنی جا خوش کردن به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاخوش کردن در گویش ها و لهجه.   معنی جا خوش کردن   بسیار ماندن در جایی. معنی جا خوش کردن در فرهنگ معین   (خُ. کَ دَ[…]

معنی جا خوردن

معنی جا خوردن

معنی جا خوردن به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جا خوردن در گویش ها و لهجه.   معنی جا خوردن   تعجب کردن جا خوردن در فرهنگ فارسی   ( مصدر ) ۱- از دیدن امری غیر منتظر[…]

دلیل بازگشت وجه