آموزش‌های ویدیویی

سوررئالیسم

بررسی-مؤلفه-های-سوررئالیسم-و-کارکردهای-زبان-سوررئال-در-اشعار-سهراب-سپهری

بررسی مؤلفه های سوررئالیسم و کارکردهای زبان سوررئال

بررسی مؤلفه های سوررئالیسم و کارکردهای زبان سوررئال در اشعار سهراب سپهری :انقلاب سوررئالیسم دریچه تازه ای به روی ادبیات و هنر اروپا گشود و عرصه گسترده ای از خلاقیت و کشف و شهود هنری را به هنرمندان شناساند نوشوندگی و تازگی مفرط خصلت هنرمند سوررئالیسم است. از منظر سوررئالیسم ناب ترین آگاهیها و ادراکات[…]

نشانه-های-سورئالیسم-در-اشعار-فروغ-فرخزاد

نشانه های سورئالیسم در اشعار

نشانه های سورئالیسم در اشعار فروغ فرخزاد: سوررئالیسم در درجه ی اول نوعی نیروی عظیم گسستن است. ورود به آن نه از طریق تجارب، بلکه به دنبال دگرگونی ناگهانی روحــی کــه همــه ی شیوه های احساس کردن و اندیشیدن را زیرورو کند امکان می یابد (سید حسینی، ۱۳۷۶: ۷۸۲) سوررئالیست ها گوش به زنگ اسرار[…]

دلیل بازگشت وجه