آموزش‌های ویدیویی

فرهنگ اسامی

معنی غاثر

معنی غاثر چیست؟

معنی غاثر به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ غاثر در گویش ها و لهجه ها.   معنی غاثر معنی: جسم غریب، عوض شدن رنگ.   غاثر در فرهنگ فارسی ابن ارم بن سام بن نوح علیه السلام پدر[…]

معنی غاتفر

معنی غاتفر چیست؟

معنی غاتفر به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ غاتفر در گویش ها و لهجه ها.   معنی غاتفر تلفظ: Ghatfar معنی: ۱- نام پادشاه هیتال در زمان انوشیروان. ۲- نام شهری از ترکستان که در آن خوش رو[…]

هابسبورگ

معنی هابسبورگ چیست؟

معنی هابسبورگ به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ  گادیج در گویش ها و لهجه ها.   هابسبورگ در فرهنگ فارسی نام یکی از خاندانهای سلطنتی آلمانی که مشتق از نام قلعه اجدادی آنها در ناحیه آرگوی در سویس[…]

هابس هایم

معنی هابس هایم چیست؟

معنی هابس هایم به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ  گادیج در گویش ها و لهجه ها.   هابس هایم در لغت نامه دهخدا هابس هایم. ( اِخ ) حاکم نشین ناحیه هوت رن ( رن علیا ) از[…]

هابس

معنی هابس چیست؟

معنی هابس به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ  گادیج در گویش ها و لهجه ها.   هابس در لغت نامه دهخدا هابس. ( اِخ ) ( توماس ) رجوع به هابز شود.   پیشنهاد و نظر شما برای[…]

هابز

معنی هابز چیست؟

معنی هابز به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ  گادیج در گویش ها و لهجه ها.   هابز در لغت نامه دهخدا هابز. ( اِخ ) تامس. حکیم و فیلسوف انگلیسی. در سال 1588 م. در مالمزبری یکی از[…]

هابروبراکون برو

معنی هابروبراکون برو چیست؟

معنی هابروبراکون برو به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ  گادیج در گویش ها و لهجه ها.   هابروبراکون برو در لغت نامه دهخدا هابروبراکون برویکورنیس. [ رُ ک ُ رِ ک ُ] ( لاتینی ، اِ مرکب ) حشره[…]

هابخت

معنی هابخت چیست؟

معنی هابخت به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ  گادیج در گویش ها و لهجه ها.   هابخت در لغت نامه دهخدا هابخت. ( اِخ ) مکسیملیانون ( 1775-1839 م. ). مدرس زبان عربی در مدرسه بزرگ پادشاهی برسلاویه[…]

معنی هائوت پول

معنی هائوت پول چیست؟

معنی هائوت پول به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ  گادیج در گویش ها و لهجه ها.   هائوت پول در لغت نامه دهخدا هائوت پول. ( اِخ ) ژان ژوزف د. ژنرال فرانسوی در کائوزاک ( تارن )[…]

معنی هائوپتمان

معنی هائوپتمان چیست؟

معنی هائوپتمان به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ  گادیج در گویش ها و لهجه ها.   هائوپتمان در لغت نامه دهخدا هائوپتمان. ( اِخ ) گرهارت. شاعر و مصنف درام نویس آلمانی. به سال 1862 م. در سالتس[…]

معنی هائوان

معنی هائوان چیست؟

معنی هائوان به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ  گادیج در گویش ها و لهجه ها.   هائوان در لغت نامه دهخدا ( هائوآن ) هائوآن. ( اِخ ) بنابر روایات فرزندان وی به همراه فرزندان دو تن دیگر به[…]

هائوئی

معنی هائوئی چیست؟

معنی هائوئی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ  گادیج در گویش ها و لهجه ها.   هائوئی در لغت نامه دهخدا هائوئی. ( اِخ ) رنه ژوس. معدن شناس فرانسوی که در سال 1743 م. در سن ژوس ([…]

معنی هائد

معنی هائد چیست؟

معنی هائد به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ  گادیج در گویش ها و لهجه ها.   هائد در فرهنگ فارسی توبه کننده. بحق باز گردنده.   هائد در فرهنگ اسم ها اسم: هائد (پسر) (عربی) (مذهبی و قرآنی)[…]

معنی داتیس

معنی داتیس

معنی داتیس به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ داتیس در گویش ها و لهجه ها.   معنی داتیس معنی : داتیس از مردم ماد، یکی از سرداران سپاه ایران در زمان داریوش بزرگ در شاهنشاهی هخامنشیان و فرمانده ایران در جنگهای[…]

معنی جاسم

معنی جاسم

معنی جاسم به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاسم در گویش ها و لهجه ها.   معنی جاسم تلفظ: /jAsem/ عامیانه قاسم. جاسم در فرهنگ فارسی   نام دهی است بشام. جاسم در لغت نامه دهخدا   جاسم.[…]

معنی داتان

معنی داتان

معنی داتان به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ داتان در گویش ها و لهجه ها.   معنی داتان معنی :  یکی از رؤسای رؤبین که در عصیان قورح شریک بود. داتان در فرهنگ فارسی بمعنی مخصوص چشم. داتان در[…]

معنی داتام

معنی داتام

معنی داتام به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ داتام در گویش ها و لهجه ها.   معنی داتام معنی :  آفریننده و مخلوق، پسر کامیسار، از حکام دوران اردشیر دوم هخامنشی. داتام در فرهنگ فارسی یسر کامیسار از مردم[…]

معنی گابال

معنی گابال چیست ؟

معنی گابال  به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ  گابال  در گویش ها و لهجه ها.   معنی گابال معنی: مباشر انبار گندم که والار شاک به او مزارعی بخشید.   گابال در فرهنگ فارسی مباشر انبار گندم.   گابال در[…]

معنی طائف

معنی طائف چیست؟

معنی طائف به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ طائف در گویش ها و لهجه.  

معنی صائن الدین

معنی صائن الدین چیست؟

معنی صائن الدین به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ صائن الدین در گویش ها و لهجه ها.    معنی صائن الدین معنی: آن که حافظ و نگهدارنده دین است.   صائن الدین در لغت نامه دهخدا صائن الدین. [ ءِ نُدْ[…]

معنی صائن

معنی صائن چیست؟

معنی صائن به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ صائن در گویش ها و لهجه ها.   معنی صائن معنی: محافظ، نگاه دارنده هم قافیه: خائن، خزائن، کائن   صائن در لغت نامه دهخدا صائن. [ ءِ ] ( ع ص )[…]

معنی صائمه

معنی صائمه چیست؟

معنی صائمه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ صائمه در گویش ها و لهجه ها.   معنی صائمه معنی: آن که روزه می گیرد.   صائمه در لغت نامه دهخدا ( صائمة ) صائمة. [ ءِ م َ ] ( ع ص[…]

معنی خاتم چیست؟

معنی خاتم چیست؟

معنی خاتم به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ خاتم در گویش ها و لهجه ها. معنی خاتم مترادف خاتم: انگشتری، انگشتر، مهر، نگین، آخرین، بازپسین، نهایی ، خاتم کاری، ختم کننده | پایان، سرانجام، فرجام، عاقبت، ختم کننده،[…]

معنی خاتام تی چیست؟

معنی خاتام تی چیست؟

معنی خاتام تی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ خاتام تی در گویش ها و لهجه ها. معنی خاتام تی مترادف:خاپیرتی،بومی های ایلام مملکت خود را به این نام خوانندند. خاتام تی در فرهنگ فارسی خاپیرتی . خاتام[…]

معنی خات توشی لم چیست؟

معنی خات توشی لم چیست؟

معنی خات توشی لم به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ خات توشی لم در گویش ها و لهجه ها. معنی خات توشی لم مترادف: نام پادشاه هیت ها. خات توشی لم در فرهنگ فارسی پادشاه هیت ها که[…]

معنی صائم

معنی صائم چیست؟

معنی صائم به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ صائم در گویش ها و لهجه ها.   معنی صائم معنی: روزه گیر، روزه دار.   صائم در لغت نامه دهخدا صائم. [ ءِ ] ( ع ص ، اِ ) نعت فاعلی[…]

معنی خابان چیست؟

معنی خابان چیست؟

معنی خابان به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ خابان در گویش ها و لهجه ها. معنی خابان مترادف: نام پسر،نام سردار ایرانی در زمان رستم فرخزاد. خابان در فرهنگ فارسی یکی از سرداران ایرانی که از جانب رستم[…]

معنی شائق

معنی شائق چیست؟

معنی شائق به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ شائق در گویش ها و لهجه.   معنی شائق تلفظ: /SA~eq/ معنی: آرزومند، راغب، مشتاق. برابر پارسی: خواستار، آرزومند، خواهان.   هم قافیه با شائق حدائق، حقائق، دقائق، سلائق، علائق، فائق.[…]

معنی صائبه

معنی صائبه چیست؟

معنی صائبه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ صائبه در گویش ها و لهجه ها.   معنی صائبه تلفظ: /sā’ebe/ معنی: حق، درست هم قافیه: جاذبه، قاطبه، راهبه    صائبه درفرهنگ فارسی مونث صایب   صائبه در لغت نامه دهخدا ([…]

معنی صائب

معنی صائب چیست ؟

معنی صائب به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ صائب در گویش ها و لهجه ها.   معنی صائب تلفظ: /sA~eb/ معنی: حق، درست، راست متضاد: خاطی، گنهکار، متخلف برابر پارسی: گناهکار، بزه کار، لغزشکار هم قافیه: عجائب، غائب، مصائب، نائب[…]

دلیل بازگشت وجه