بایگانی دسته بندی: واژه نامه بختیاریکا

معنی چار بری

معنی چار بری

معنی چار بری به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ چار بری در گویش ها و لهجه.   معنی چار بری معنی:شاخه ای از ایل بختیاری منسوب به طایفه «آسترکی ». هم قافیه چار بری ارث بری، ارج گذاری، اردشیری،[…]

معنی جاجا کردن

معنی جاجا کردن

معنی جاجا کردن به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاجا کردن در گویش ها و لهجه.   معنی جاجا کردن   مرغ را با جاجا به لانه کردن. معنی جاجا کردن در واژه نامه بختیاریکا   ( جا[…]

معنی جا جا

معنی جاجا

معنی جاجا به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاجا در گویش ها و لهجه.   معنی جاجا   آوازی که با آن مرغ را به لانه رانند. معنی جاجا در فرهنگ فارسی   ( اسم ) ۱- آوازیست[…]

معنی پاپیچ

معنی پاپیچ

معنی پاپیچ به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاپیچ در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاپیچ در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.       معنی پاپیچ /pApiC/ معنی پاپیچ: آنچه به پا بپیچند، مزاحم. هم قافیه[…]

معنی چادر

معنی چادر

معنی چادر به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ چادر در گویش ها و لهجه.   معنی چادر تلفظ: /CAdor/ معنی: پوششی برای خانم ها.  خیمه. چادر در لغت نامه دهخدا چادر.[ دَ / دِ / دُ ] ([…]

معنی چاخان

معنی چاخان

معنی چاخان به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ چاخان در گویش ها و لهجه.   معنی چاخان تلفظ: /CAxAn/ معنی: دروغگو، حقه باز. برابر پارسی چاخان لاف زن، پشت هم انداز، نیرنگ باز هم قافیه چاخان سایبان، بادبان،[…]

معنی چاتمه زدن

معنی چاتمه زدن

معنی چاتمه زدن به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ چاتمه زدن در گویش ها و لهجه.   معنی چاتمه زدن معنی: قرار دادن تفنگ ها به شکل چاتمه. هم قافیه چاتمه زدن خیساندن، درآمدن، درآوردن، درخشیدن، دررسیدن، درماندن،[…]

معنی چات

معنی چات

معنی چات به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ چات در گویش ها و لهجه.   معنی چات معنی: محلی در مرز ایران و روسیه. هم قافیه چات ترموستات، جات، حاجات، مناجات، طلاجات، اثبات، ثبات، زوجات. چات در لغت[…]

معنی جابر

معنی جابر

معنی جابر به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جابر در گویش ها و لهجه.   معنی جابر   زورگو. معنی جابر در فرهنگ فارسی   انصاری بن سفیان صحابی استوی از بنی زریق خزرجی است و پس از[…]

معنی جابجا کردن

معنی جابجا کردن

معنی جابجا کردن به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جابجا کردن در گویش ها و لهجه.   معنی جابجا کردن   تعویض کردن. معنی جابجا کردن در فرهنگ فارسی   ( مصدر ) ۱- چیزی رااز جایی بجایی[…]

جابجا شدن

معنی جابجا شدن

معنی جابجا شدن به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جابجا شدن در گویش ها و لهجه.   معنی جابجا شدن   تعویض کردن. معنی جابجا شدن در فرهنگ فارسی   ( مصدر ) ۱- نقل مکان کردن .[…]

معنی جابجا

معنی جابجا

معنی جابجا به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جابجا در گویش ها و لهجه.   معنی جابجا   مکان به مکان. معنی جابجا در فرهنگ فارسی   ۱- درجال فورا فی الفور: (( جابجا افتاد و مرد. )[…]

معنی جا انداختن

معنی جا انداختن

معنی جا انداختن به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جا انداختن در گویش ها و لهجه.   معنی جا انداختن   نشاندن، سفت شدن. معنی جا انداختن در فرهنگ فارسی   ( مصدر ) ۱- رختخواب انداختن گستردن[…]

معنی زاد و ولد

معنی زاد و ولد

معنی زاد و ولد به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ زاد و ولد در گویش ها و لهجه ها.   معنی زاد و ولد تلفظ:/zAdovalad/ معنی: افزایش اولاد و نسل مترادف ها:رفتار، وضع، جهت، متکا، یاتاقان، بردباری، سلوک، طاقت، زاد[…]

معنی چاپلوسی

معنی چاپلوسی

معنی چاپلوسی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ چاپلوسی در گویش ها و لهجه.   معنی چاپلوسی تلفظ: /CAplusi/ معنی: چرب زبانی، تملق. چاپلوسی در لغت نامه دهخدا چاپلوسی. ( حامص ) تملق. چرب زبانی. خوشامدگویی. دُم لیسه.[…]

chat