بایگانی دسته بندی: واژه نامه بختیاریکا

معنی پاچه گیر

معنی پاچه گیر

معنی پاچه گیر به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچه گیر در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچه گیر در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچه گیر معنی پاچه گیر: کسی که بی جهت[…]

معنی پاچه

معنی پاچه

معنی پاچه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچه در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچه در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچه /pACe/ معنی پاچه: ساق پا، ران. مترادف با کلمه پاچه پا،[…]

معنی غارتگر

معنی غارتگر چیست؟

معنی غارتگر به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ غارتگر در گویش ها و لهجه ها.   معنی غارتگر تلفظ: /qAratgar/ معنی: دزد، راهزن، قاپنده، رباینده. برابر پارسی: تاراجگر، چپاولگر. مترادف: ویران کننده، چپوچی، دزد، راهزن، سارق، طرار، یغماگر.[…]

معنی غارت

معنی غارت چیست؟

معنی غارت به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ غارت در گویش ها و لهجه ها.   معنی غارت تلفظ: /qArat/ معنی: هجوم بردن، به تاراج بردن، چپاول کردن. برابر پارسی: تاراج، چپاول. مترادف: ربایش، دستبرد، دزدی، یغما. غارت[…]

معنی غار

معنی غار چیست؟

معنی غار به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ غار در گویش ها و لهجه ها.   معنی غار تلفظ: /qAr/ معنی: شکاف، سوراخ، کهف، خندق. مترادف: حفره، زاغه، شکفت، مغار، مغاره، مغاک. برابر پارسی: اشکفت، رخنه، کنام، گودال.[…]

معنی پاتوه

معنی پاتوه

معنی پاتوه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاتوه در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاتوه در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاتوه معنی پاتوه: پاپیچ. هم قافیه با کلمه پاتوه اوه، کوه، ستوه،[…]

معنی پاتلن

معنی پاتلن

معنی پاتلن به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاتلن در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاتلن در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاتلن معنی پاتلن: نام وکیل عدلیه ای در یکی از داستانهای قرن[…]

معنی جاعل

معنی جاعل

معنی جاعل به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاعل در گویش ها و لهجه ها.   معنی جاعل تلفظ: /jA~el/ جعل کننده. جاعل در فرهنگ فارسی   جعل کننده، خلق کننده، قراردهنده، سازنده ( اسم ) ۱- سازنده[…]

معنی پاتختی

معنی پاتختی

معنی پاتختی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاتختی در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاتختی در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاتختی /bAtaxti/ معنی پاتختی: جشن فردای شب عروسی. هم قافیه با کلمه[…]

معنی ها

معنی ها چیست؟

معنی ها به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ  گادیج در گویش ها و لهجه ها.   ها در فرهنگ فارسی ضمیرمفرد مغایب ( سوم شخص مفرد ) مونث : بعینها بنفسها( بخویشتن ) . تپانچه بر روی کسی[…]

معنی داخل

معنی داخل

معنی داخل به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ داخل در گویش ها و لهجه ها.   معنی داخل معنی : اندرون، باطن، تو، در، درون، وارد ، رد، داخل، داخل شونده، دخول رسمی و قانونی، ورود رسمی، نفوذ کننده[…]

معنی جاسوسی

معنی جاسوسی

معنی جاسوسی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاسوسی در گویش ها و لهجه ها.   معنی جاسوسی تلفظ: /jAsusi/ خبر گیری. جاسوسی در فرهنگ فارسی   خبر پرسی. جاسوسی در لغت نامه دهخدا   جاسوسی. ( حامص[…]

معنی ه

معنی ه چیست؟

معنی ه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ  گادیج در گویش ها و لهجه ها.   ه در فرهنگ معین (حر. ) سی و یکمین حرف از الفبای فارسی برابر با عدد ۵ در حساب ابجد. (هُ )[…]

معنی گارا

معنی گارا چیست ؟

معنی گارا به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ  گارا در گویش ها و لهجه ها. معنی گارا معنی : نام سیاستمدار فرانسوی، دومینیک پییرژان آوازخوان فرانسوی.   گارا در فرهنگ فارسی دومینیک پییرژان آوازخوان فرانسوی ( و. ۱۷۶۴ – ف[…]

معنی جاسوس

معنی جاسوس

معنی جاسوس به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاسوس در گویش ها و لهجه ها.   معنی جاسوس تلفظ: /jAsus/ خبر آور. جاسوس در فرهنگ فارسی   خبرکش، خبرچین، جستجوکنندخبر، اخبارواسرار ( اسم ) آنکه اخبار و اطلاعات[…]

معنی شاباش

معنی شاباش چیست؟

معنی شاباش به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ شاباش در گویش ها و لهجه.   معنی شاباش تلفظ: /SAbAS/ معنی:خوش باش، آفرین، احسنت. مترادف ها: افرین، براوو، بارک الله، شاباش، مریزاد، هورا، به به.   هم قافیه با شاباش[…]

معنی گا

معنی گا چیست ؟

معنی گا  به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ گا در گویش ها و لهجه.     معنی گا تلفظ :/gA/ معنی : گاو، برادر، یک منطقهٔ مسکونی در بلغارستان است که در شهرستان پتریچ واقع شده است.   گا در[…]

معنی خائیدنی چیست؟

معنی خائیدنی چیست؟

معنی خائیدنی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ خائیدنی در گویش ها و لهجه ها. معنی خائیدنی مترادف: قابل خائیدن،قابل جویدن. خائیدنی در لغت نامه دهخدا خائیدنی. [ دَ] ( ص لیاقت ) قابل خائیدن. آنچه خایند آن[…]

معنی دابر

معنی دابر

معنی دابر به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ دابر در گویش ها و لهجه ها.   معنی دابر معنی : بهمن جی نسروانجی.طابع کتاب ِ صد در نثر در بمبئی. فارسی به انگلیسی : consequence, follower, root, origin کلمات[…]

معنی خائن چیست؟

معنی خائن به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باء در گویش ها و لهجه ها.   معنی خائن /xA~en/ بی وفا، عهدشکن، خیانت کار ، میهن فروش، کسی که امانت خود را انجام ندهد. برابر پارسی: نابکار، دشمن[…]

معنی جاز

معنی جاز

معنی جاز به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاز در گویش ها و لهجه ها.   معنی جاز تلفظ: /jAz/ نشاط. جاز در فرهنگ فارسی   ( اسم ) موسیقی ارکستری است که ازتطابق موسیقی آوازی و ضربی[…]

معنی جاری شدن

معنی جاری شدن

معنی جاری شدن به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاری شدن در گویش ها و لهجه ها.   معنی جاری شدن   روان ساختن. جاری شدن در فرهنگ فارسی   ( مصدر ) روانشدن سرازیر شدن . جاری[…]

معنی ظالم

معنی ظالم چیست؟

معنی ظالم به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باء در گویش ها و لهجه ها.   ظالم تلفظ: /zAlem/ معنی: بیدادگر، بی رحم، جابر، جبار، جفاپیشه، جفاکار، ستمکار، ستمگر، سخت دل، سرپنجه، سفاک، شریر، شقی، متعدی، مردم آزار متضاد[…]

حرف ش

معنی ش چیست؟

معنی ش به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ ش در گویش ها و لهجه.   معنی ش تلفظ: /Se/ ( حرف )، حرف شانزدهم از الفبای فارسی.   معنی ش در فرهنگ معین حرف شانزدهم از الفبای فارسی برابر با[…]

معنی جاری

معنی جاری

معنی جاری به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاری در گویش ها و لهجه ها.   معنی جاری تلفظ: /jAri/ روان. جاری در فرهنگ فارسی   یاری، زن برادرشوهر، برادرانی که زن دارندوهمه، زنان نسبت به هم جاری[…]

معنی ذات الغضا

معنی ذات الغضا

معنی ذات الغضا به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باء در گویش ها و لهجه ها.   ذات الغضا معنی:موضعی است.   ذات الغضا در لغت نامه دهخدا ذات الغضا. [ تُل ْ غ َ ] ( اِخ )[…]

معني دائي

معنی دائی

معنی دائی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ دائی در گویش ها و لهجه ها.   معنی دائی معنی : برادر مادر که با وی ازیک پدر و یک مادر باشد. کلمات هم قافیه با دائی هم قافیه :[…]

معنی ذات العضوم

معنی ذات العضوم

معنی ذات العضوم به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باء در گویش ها و لهجه ها.   ذات العضوم معنی:نام موضعی است .   ذات العضوم در لغت نامه دهخدا ذات العضوم. [ تُل ْ ؟ ] ( اِخ[…]

معنی جارچی

معنی جارچی

معنی جارچی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جارچی در گویش ها و لهجه.   معنی جارچی تلفظ: /jArCi/ دادزن. جارچی در فرهنگ فارسی   جارزننده، کسی که حکمی رابا آوازبلندخبردهد ( صفت اسم ) کسی که مردم[…]

معنی جار

معنی جار

معنی جار به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جار در گویش ها و لهجه.   معنی جار تلفظ: /jAr/ بانگ. معنی جار در فرهنگ فارسی   ( اسم ) ندا بانگ و فریاد.یا جار و جنجال داد و[…]