آموزش‌های ویدیویی

رئالیسم

واقع-گرایی-در-شعر-نو

واقع گرایی در شعر نو

واقع گرایی در شعر نو: واقع گرایی در مفهوم عام و گسترده به معنی وفاداری به واقعیت است ، در ادبیات و در این مفهوم، تقریبا در بیشتر شیوههای نوشتن؛ عامل مهمی به حساب میآید. در قصه های کوتاه و بلند شرق و نیز در آثار کلاسیک یونان و روم باستان و هم چنین نویسندگان[…]

دلیل بازگشت وجه