بایگانی دسته بندی: وحشی بافقی

تمرین شنیداری عروض با وزن مفاعیلن(هزج مثمن سالم)

تمرین سماعی عروض با وزن مفاعیلن (هزج مثمن سالم)

تمرین سماعی عروض با وزن مفاعیلن (هزج مثمن سالم)   همانطور که در جلسه‌ی اولِ کارگاه آموزش عروض و قافیه گفتیم، بهترین و شیرین‌ترین راه برای یادگیری وزنِ شعر، خواندنِ شعر است. پس تا می‌توانید شعر بخوانید و تلاش کنید همراه با شعر خواندن به وزن شعر نیز فکر کنید. در اینجا درست خواندنِ شعر[…]

chat