آموزش‌های ویدیویی

حافظ

خواجه شمس‌الدین محمد که او را به حافظ می‌شناختند و می‌شناسیم شاعر سده هشتم است. او را به غزل‌هایش می‌شناسیم که در سرودن بسیار توانا بود. شاید این توضیح ضروری باشد که اگرچه از دید یک آشنا به فن شعر، با بررسی آثار شاعران می‌توان آنها را طبقه‌بندی کرده و در رده‌های مختلف عالی و پایین‌تر از آن جای داد اما به نظر می‌رسد همگان بر سر این ماجرا متفق‌القول هستند که حافظ در رده‌های بالایی این رده‌بندی قرارگرفته است. با همه این احوال او شاعری است که نه‌تنها ادیبان و اهل فن دوستش می‌دارند که در دل‌وجان مردم عادی نیز جایی مخصوص به خود دارد. حافظ شیرازی از شعرایی است که بیشتر ما نسخه‌ای از دیوان او را در کتابخانه و یا حتی پیش دست خود و به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین کتاب‌هایی که روزانه به آنها سر می‌زنیم، داریم. بیش از ۱۷۰۰ نسخه خطی از این دیوان شناخت شده است و در روزگار مدرن و عصر دیجیتال چه بسیار نسخه‌ها که روزانه و به‌تبع همان نسخ، چاپ می‌شود و در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

شعر چو باد، عزمِ سرِ کویِ یار خواهم کرد حافظ

شعر چو باد، عزم سر کوی یار خواهم کرد _ 135

دانلود دکلمه صوتی شعر چو باد، عزمِ سرِ کویِ یار خواهم کرد حافظ _ غزل135+ پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر: نفس به بویِ خوشش مُشکبار خواهم کردبه هرزه بی می و معشوق عمر می‌گذرد.     شعر شعر چو باد، عزم سر کوی یار خواهم کرد _ غزل 135 _ حافظ    […]

شعر خونِ دلی خورد و گلی حاصل کرد حافظ

بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد _ 134

دانلود دکلمه صوتی شعر خونِ دلی خورد و گلی حاصل کرد حافظ _ غزل 134+ پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر: پیشِ تو گُل، رونقِ گیاه ندارد گوشهٔ ابرویِ توست منزلِ جانم.       شعر بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد _ غزل 134 _ حافظ     بلبلی خونِ دلی[…]

صوفی نهاد دام و سَرِ حُقِّه، باز کرد

صوفی نهاد دام و سر حقّه، باز کرد _133

دانلود دکلمه صوتی شعر صوفی نهاد دام و سَرِ حُقِّه، باز کرد حافظ _ غزل 133+ پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر:بنیادِ مکر با فلکِ حُقِّه‌باز کردبازیِ چرخ بشکندش بیضه در کلاه.     شعر صوفی نهاد دام و سَرِ حُقِّه، باز کرد _ غزل 133 _ حافظ   صوفی نهاد دام و سَرِ[…]

شعر به آب روشن می عارفی طهارت کرد حافظ

به آب روشن می عارفی طهارت کرد _ 132

دانلود دکلمه صوتی شعر به آب روشن می عارفی طهارت کرد حافظ _ غزل 132+ پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر:عَلَی الصَّباح، که میخانه را زیارت کردهمین که ساغرِ زَرّینِ خور، نهان گردید.       شعر به آب روشن می عارفی طهارت کرد  _حافظ _ غزل 132   به آبِ روشنِ می عارفی[…]

شعر بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد

بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد _ 131

دانلود دکلمه صوتی شعر بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد حافظ _ غزل 131+ پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر:هلالِ عید به دورِ قدح اشارت کردثوابِ روزه و حجِ قبول آن کس برد.     شعر شعر بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد _ حافظ _ غزل 131    […]

سحر بلبل حکایت با صبا کرد

سحر بلبل حکایت با صبا کرد _130

دانلود دکلمه صوتی شعر سحر بلبل حکایت با صبا کرد  حافظ _ غزل 130+ پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر: نهیبِ حادثه بنیادِ ما ز جا بِبَرَد اگر نه عقل به مستی فروکَشَد لنگر.       شعر سحر بلبل حکایت با صبا کرد _غزل 130_حافظ     سحر بلبل حکایت با صبا کرد[…]

اگر نه باده غمِ دل ز یاد ما ببرد

اگر نه باده غمِ دل ز یاد ما ببرد_129

دانلود دکلمه صوتی شعر اگر نه باده غمِ دل ز یاد ما ببرد حافظ _ غزل 129+ پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر: نهیبِ حادثه بنیادِ ما ز جا بِبَرَد اگر نه عقل به مستی فروکَشَد لنگر.     شعر اگر نه باده غمِ دل ز یاد ما ببرد _غزل 129 _حافظ     اگر[…]

نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد

نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد _ 128

دانلود دکلمه صوتی شعر نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد حافظ _ غزل 128+ پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر: پیشِ تو گُل، رونقِ گیاه ندارد گوشهٔ ابرویِ توست منزلِ جانم.     شعر نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد _ غزل 128 _ حافظ   نیست در شهر نگاری[…]

روشنیِ طلعتِ تو ماه ندارد

روشنیِ طلعتِ تو ماه ندارد _127

دانلود دکلمه صوتی شعر روشنیِ طلعتِ تو ماه ندارد حافظ _ غزل 127+ پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر: پیشِ تو گُل، رونقِ گیاه ندارد گوشهٔ ابرویِ توست منزلِ جانم. شعر روشنیِ طلعتِ تو ماه ندارد _ غزل 127 _ حافظ   روشنیِ طلعتِ تو ماه ندارد پیشِ تو گُل، رونقِ گیاه ندارد   گوشهٔ[…]

جانْ بی جمال جانان میل جهان ندارد

جانْ بی جمال جانان میل جهان ندارد _126

دانلود دکلمه صوتی شعر جانْ بی جمال جانان میل جهان ندارد حافظ _ غزل 126+ پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر: هر کس که این ندارد حقّا که آن ندارد با هیچ کس نشانی زان دِلْسِتان ندیدم.     شعر جانْ بی جمال جانان میل جهان ندارد _ غزل 126 _حافظ     جانْ[…]

شاهد آن نیست که موییّ و میانی دارد

شاهد آن نیست که موییّ و میانی دارد _ 125

دانلود دکلمه صوتی شعر شاهد آن نیست که موییّ و میانی دارد حافظ _ غزل 125+ پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر: بندهٔ طلعتِ آن باش که آنی دارد شیوهٔ حور و پری گر چه لطیف است ولی.     شعر شاهد آن نیست که موییّ و میانی دارد _ غزل 125 _ حافظ[…]

آن که از سنبل او، غالیه تابی دارد

آن که از سنبل او، غالیه تابی دارد _ 124

دانلود دکلمه صوتی شعر آن که از سنبل او، غالیه تابی دارد حافظ _ غزل 124+ پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر: باز با دلشدگان ناز و عِتابی دارد از سَرِ کُشتهٔ خود می‌گذری همچون باد.     شعر آن که از سنبل او، غالیه تابی دارد  _ غزل 124 _ حافظ   آن[…]

مطربِ عشق عجب ساز و نوایی دارد

مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد _123

دانلود دکلمه صوتی شعر مطربِ عشق عجب ساز و نوایی دارد حافظ _ غزل 123+ پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر: نقشِ هر نغمه که زد راه به جایی دارد عالَم از نالهٔ عُشّاق مبادا خالی.     شعر مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد _ غزل 123 _ حافظ     مطربِ[…]

هر آن که جانبِ اهلِ خدا نگه دارد حافظ

هر آن که جانبِ اهلِ خدا نگه دارد _ 122

دانلود دکلمه صوتی شعر هر آن که جانبِ اهلِ خدا نگه دارد حافظ _ غزل 122+ پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر: سعادت همدم او گشت و دولتْ همنشین دارد حریمِ عشق را درگَه، بسی بالاتر از عقل است.     شعر هر آن که جانبِ اهلِ خدا نگه دارد _  غزل 122 _[…]

هر آن کو خاطرِ مجموع و یارِ نازنین دارد

هر آن کو خاطرِ مجموع و یارِ نازنین دارد _ 121

دانلود دکلمه صوتی شعر هر آن کو خاطرِ مجموع و یارِ نازنین دارد حافظ _ غزل 121+ پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر: سعادت همدم او گشت و دولتْ همنشین دارد حریمِ عشق را درگَه، بسی بالاتر از عقل است.   شعر هر آن کو خاطرِ مجموع و یارِ نازنین دارد _ غزل 121 _ حافظ[…]

تی دارم که گِرد گل ز سُنبل سایه‌بان

بتی دارم که گِرد گل ز سُنبل سایه‌بان دارد _ 120

دانلود دکلمه صوتی شعر بتی دارم که گِرد گل ز سُنبل سایه‌بان دارد حافظ _ غزل 119+ پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر: بهارِ عارضش خطّی به خونِ ارغوان دارد غبارِ خط بپوشانید خورشیدِ رُخَش یا رب.     شعر بتی دارم که گِرد گل ز سُنبل سایه‌بان دارد _ غزل 120 _ حافظ  […]

آن کس که به دست، جام دارد

دلی که غیب نمای است و جامِ جم دارد _ 119

دانلود دکلمه صوتی شعر آن کس که به دست، جام دارد حافظ _ غزل 119+ پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر: ز خاتمی که دمی گم شود، چه غم دارد به خَطُّ و خالِ گدایان مده خزینهٔ دل. شعر دلی که غیب نمای است و جامِ جم دارد _ غزل 119 _ حافظ   دلی که[…]

آن کس که به دست، جام دارد

آن کس که به دست، جام دارد _ 118

دانلود دکلمه صوتی شعر آن کس که به دست، جام دارد حافظ _ غزل 118+ پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر: سلطانیِ جَم، مُدام دارد آبی که خِضِر حیات از او یافت.     شعر آن کس که به دست، جام دارد _ غزل 118 _ حافظ   آن کس که به دست، جام دارد سلطانیِ[…]

دل ما به دور رویت ز چمن فَراغ دارد

دل ما به دور رویت ز چمن فَراغ دارد _ 117

دانلود دکلمه صوتی شعر دل ما به دور رویت ز چمن فَراغ دارد حافظ _ غزل 117+ پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر: که چو سرو پایبند است و چو لاله داغ دارد سرِ ما فرونیاید به کمانِ ابروی کس. شعر دل ما به دور رویت ز چمن فَراغ دارد _  غزل 117 _ حافظ  […]

کسی که حُسن و خَطِ دوست در نظر دارد

کسی که حُسن و خَطِ دوست در نظر دارد _ 116

دانلود دکلمه صوتی شعر کسی که حُسن و خَطِ دوست در نظر دارد حافظ _ غزل 116+ پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر: محقق است که او حاصلِ بصر دارد چو خامه در رهِ فرمانِ او، سرِ طاعت. شعر کسی که حُسن و خَطِ دوست در نظر دارد _ غزل 116 _ حافظ  […]

درختِ دوستی بنشان که کامِ دل به بار آرد

درختِ دوستی بنشان که کامِ دل به بار آرد _ 115

دانلود دکلمه صوتی شعردرختِ دوستی بنشان که کامِ دل به بار آرد حافظ _ غزل 115+ پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر: نهالِ دشمنی بَرکَن که رنج بی‌شمار آرد چو مهمانِ خراباتی به عزت باش با رندان. شعر درختِ دوستی بنشان که کامِ دل به بار آرد _  غزل 115 _ حافظ   درختِ دوستی بنشان[…]

بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد

همایِ اوجِ سعادت به دامِ ما افتد _ 114

دانلود دکلمه صوتی شعر بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد حافظ _ غزل 114+ پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر: اگر تو را گذری بر مُقام ما افتد حباب وار براندازم از نشاط کلاه.   شعر همایِ اوجِ سعادت به دامِ ما افتد _غزل 114 _ حافظ     همایِ اوجِ سعادت به[…]

بنفشه دوش به گل گفت و خوش

بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد _ 113

دانلود دکلمه صوتی شعر بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد حافظ _ غزل 113+ پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر: که تابِ من به جهان، طُرِّهٔ فلانی داد دلم خزانهٔ اسرار بود و دستِ قضا.   شعر بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد _ غزل 113     بنفشه دوش[…]

شعر آن که رخسارِ تو را رنگِ گل و نسرین داد

آن که رخسارِ تو را رنگِ گل و نسرین داد _ 112

دانلود دکلمه صوتی شعر آن که رخسارِ تو را رنگِ گل و نسرین داد حافظ _ غزل 112+ پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر: صبر و آرام توانَد به منِ مسکین داد وان که گیسویِ تو را رسمِ تَطاول آموخت.       شعر آن که رخسارِ تو را رنگِ گل و نسرین داد _ غزل112[…]

عکس روی تو چو در آینهٔ جام افتاد

عکس روی تو چو در آینهٔ جام افتاد _ 111

دانلود دکلمه صوتی شعر عکس روی تو چو در آینهٔ جام افتاد حافظ _ غزل 111+ پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر: عارف از خندهٔ مِی در طمعِ خام افتاد حُسن رویِ تو به یک جلوه که در آینه کرد.   شعر عکس روی تو چو در آینهٔ جام افتاد _ غزل 111 _ حافظ  […]

یرانه سَرَم عشقِ جوانی به سر افتاد

پیرانه سَرَم عشقِ جوانی به سر افتاد _ 110

دانلود دکلمه صوتی شعر پیرانه سَرَم عشقِ جوانی به سر افتاد حافظ _ غزل 110+ پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر: وان راز که در دل بِنَهفتم به درافتاد از راهِ نظر مرغِ دلم گشت هواگیر.   شعر پیرانه سَرَم عشقِ جوانی به سر افتاد _  غزل 110 _ حافظ   پیرانه سَرَم عشقِ جوانی به[…]

دیر است که دلدار پیامی نفرستاد

دیر است که دلدار پیامی نفرستاد _ 109

دانلود دکلمه صوتی شعر دیر است که دلدار پیامی نفرستاد حافظ _ غزل 109+ پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر: نوشت سلامی و کلامی نفرستاد صد نامه فرستادم و آن شاهِ سواران. شعر دیر است که دلدار پیامی نفرستاد _ غزل 109 _ حافظ   دیر است که دلدار پیامی نفرستاد ننوشت سلامی و کلامی نفرستاد[…]

سروا گوی فلک در خم چوگان تو باد

خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد _ 108

دانلود دکلمه صوتی شعر خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد حافظ _ غزل 106+ پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر: ساحتِ کون و مکان عرصهٔ میدانِ تو باد لفِ خاتونِ ظفر شیفتهٔ پرچم توست.   شعر خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد _ غل 108 _ حافظ   خسروا گویِ فلک[…]

حُسن تو همیشه در فزون باد

حُسن تو همیشه در فزون باد _ 107

دانلود دکلمه صوتی شعر حُسن تو همیشه در فزون باد حافظ _ غزل 106+ پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر: رویت همه ساله لاله گون باد اندر سرِ ما خیالِ عشقت.   شعر حُسن تو همیشه در فزون باد _ غزل 107 _ حافظ   حُسن تو همیشه در فزون باد رویت همه ساله لاله گون[…]

نت به ناز طبیبان نیازمند مباد

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد _ 106

دانلود دکلمه صوتی شعر تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد حافظ _ غزل 106+ پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر: وجود نازکت آزردهٔ گزند مباد سلامتِ همه آفاق در سلامتِ توست.    شعر تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد _ غزل 106 _ حافظ   تَنَت به نازِ طبیبان نیازمند مباد وجود نازکت آزردهٔ[…]

دلیل بازگشت وجه