آموزش‌های ویدیویی

پست مدرنیسم

پست مدرنیسم و شعر معاصر ایران

پست مدرنیسم و شعر معاصر ایران

پست مدرنیسم و شعر معاصر ایران مقدمه جریان شعری پست مدرن که از دهه هفتاد در ایران مطرح شده است، بیش از آنکه در طول و ادامه تحولات ادبی داخلی باشد از طریق الگوبرداری از اشعار و نظریه های ادبی غربی به وجود آمده است. اصطلاح پست مدرن در غرب با تمام ابهامات مفهومی و[…]

دلیل بازگشت وجه