آموزش‌های ویدیویی

دانشنامه آزاد فارسی

معنی پاچین

معنی پاچین

معنی پاچین به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچین در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچین در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچین /pACin/ معنی پاچین:دامن زنانه. مترادف با کلمه پاچین دامن، زیرازار. هم[…]

معنی پاچنبری

معنی پاچنبری

معنی پاچنبری به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچنبری در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچنبری در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.       معنی پاچنبری /pACambari/ معنی پاچنبری: دارای پای کچ یا کمانی. هم قافیه[…]

معنی پاتین

معنی پاتین

معنی پاتین به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاتین در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاتین در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاتین معنی پاتین: مرد سیاسی اسپانیایی مولد بسال ۱۶۶۷ میلادی. هم قافیه[…]

معنی غار

معنی غار چیست؟

معنی غار به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ غار در گویش ها و لهجه ها.   معنی غار تلفظ: /qAr/ معنی: شکاف، سوراخ، کهف، خندق. مترادف: حفره، زاغه، شکفت، مغار، مغاره، مغاک. برابر پارسی: اشکفت، رخنه، کنام، گودال.[…]

هابسبورگ

معنی هابسبورگ چیست؟

معنی هابسبورگ به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ  گادیج در گویش ها و لهجه ها.   هابسبورگ در فرهنگ فارسی نام یکی از خاندانهای سلطنتی آلمانی که مشتق از نام قلعه اجدادی آنها در ناحیه آرگوی در سویس[…]

هاب

معنی هاب چیست؟

معنی هاب به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ  گادیج در گویش ها و لهجه ها.   هاب در فرهنگ فارسی قلعه عظیمی است از عواصم.   هاب در دانشنامه آزاد فارسی هاب (hub) در یک شبکه، دستگاهی که[…]

معنی پاترنو

معنی پاترنو

معنی پاترنو به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاترنو در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاترنو در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاترنو معنی پاترنو: ناحیه ای است در ایالت کاتان واقع در جزیره[…]

معنی پاتراس

معنی پاتراس

معنی پاتراس به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاتراس در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاتراس در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاتراس معنی پاتراس: شهری است در یونان. هم قافیه با کلمه پاتراس[…]

معنی جاعل

معنی جاعل

معنی جاعل به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاعل در گویش ها و لهجه ها.   معنی جاعل تلفظ: /jA~el/ جعل کننده. جاعل در فرهنگ فارسی   جعل کننده، خلق کننده، قراردهنده، سازنده ( اسم ) ۱- سازنده[…]

معنی پاتختی

معنی پاتختی

معنی پاتختی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاتختی در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاتختی در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاتختی /bAtaxti/ معنی پاتختی: جشن فردای شب عروسی. هم قافیه با کلمه[…]

معنی جاشیر

معنی جاشیر

معنی جاشیر به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاشیر در گویش ها و لهجه ها.   معنی جاشیر   گیاهی دارویی. جاشیر در دانشنامه آزاد فارسی   گیاهان متعلق به جنس Prangos، از تیرۀ چتریان۱. گیاهان این جنس،[…]

معنی پاتاوه

معنی پاتاوه

معنی پاتاوه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاتاوه در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاتاوه در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاتاوه معنی پاتاوه: پاپیچ، نوعی پای افزار و ساق پیچ که برای[…]

معنی پاتالی پوترا

معنی پاتالی پوترا به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاتالی پوترا در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاتالی پوترا در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاتالی پوترا معنی پاتالی پوترا: شهری در هندوستان پایتخت[…]

معنی داخل

معنی داخل

معنی داخل به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ داخل در گویش ها و لهجه ها.   معنی داخل معنی : اندرون، باطن، تو، در، درون، وارد ، رد، داخل، داخل شونده، دخول رسمی و قانونی، ورود رسمی، نفوذ کننده[…]

معنی داخرجین

معنی داخرجین

معنی داخرجین به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ داخرجین در گویش ها و لهجه ها.   معنی داخرجین معنی :  دوزخ ، دهی جزء دهستان خرقان بخش آوج شهرستان قزوین واقع در 24000گزی شمال آوج و 6000گزی راه عمومی.[…]

معنی جاسوسی

معنی جاسوسی

معنی جاسوسی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاسوسی در گویش ها و لهجه ها.   معنی جاسوسی تلفظ: /jAsusi/ خبر گیری. جاسوسی در فرهنگ فارسی   خبر پرسی. جاسوسی در لغت نامه دهخدا   جاسوسی. ( حامص[…]

معنی داجون

معنی داجون

معنی داجون به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ داجون در گویش ها و لهجه ها.   معنی داجون معنی : بت مشهور و معروفی بود که فلسطینیان او را در غزه و در اشدود و در بیت داجون حدود[…]

معنی ه

معنی ه چیست؟

معنی ه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ  گادیج در گویش ها و لهجه ها.   ه در فرهنگ معین (حر. ) سی و یکمین حرف از الفبای فارسی برابر با عدد ۵ در حساب ابجد. (هُ )[…]

معنی داتیس

معنی داتیس

معنی داتیس به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ داتیس در گویش ها و لهجه ها.   معنی داتیس معنی : داتیس از مردم ماد، یکی از سرداران سپاه ایران در زمان داریوش بزرگ در شاهنشاهی هخامنشیان و فرمانده ایران در جنگهای[…]

معنی دابی

معنی دابی

معنی دابی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ دابی در گویش ها و لهجه ها.   معنی دابی معنی : منسوب به داب که نام اجدادی است ، دابی یکی از شخصیت های مجموعهٔ هری پاتر نوشتهٔ جی. کی. رولینگ است. دابی در[…]

معنی خاتم النبیین چیست؟

معنی خاتم النبیین چیست؟

معنی خاتم النبیین به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ خاتم النبیین در گویش ها و لهجه ها. معنی خاتم النبیین لقب پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) خاتم النبیین در فرهنگ فارسی خاتم انبیا – مهر پیغامبران. خاتم النبیین در[…]

معنی خابریاس چیست؟

معنی خابریاس چیست؟

معنی خابریاس به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ خابریاس در گویش ها و لهجه ها. معنی خابریاس مترادف: سردار آتنی که بکمک وی و مصریان اواگراس توانست دست به فینیقیه بیندازد و شهر صور را تسخیر کند. خابریاس[…]

معنی ظاهر

معنی ظاهر چیست؟

معنی ظاهر به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باء در گویش ها و لهجه ها.   معنی ظاهر تلفظ: /zAher/ معنی: آشکار، آشکارا، برملا، پدید، پیدا، جلوه گر، علنی، عیان، محسوس، مرئی، مشهود، معلوم، نمایان، نمودار، واضح، هویدا،[…]

معنی غ

معنی غ چیست؟

معنی غ به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ غ در گویش ها و لهجه ها.   معنی غ تلفظ: /qe/ معنی: غ حرف بیست و دوم از الفبای فارسی و حرف نوزدهم از الفبای عربی و آن یکی[…]

معنی ص

معنی ص چیست ؟

معنی ص به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ ص در گویش ها و لهجه ها   معنی ص تلفظ /sAd/ هفدهمین حرف الفبای فارسی    ص در فرهنگ عمید هفدهمین حرف الفبای فارسی، صاد. &delta، در حساب ابجد: «۹۰[…]

معنی ط

معنی ط چیست؟

معنی ط به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ ط در گویش ها و لهجه.

معنی جازان

معنی جازان

معنی جازان به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جازان در گویش ها و لهجه ها.   معنی جازان   ابن محمد بن برکات. جازان در فرهنگ فارسی   ابن محمد بن برکات. جازان در دانشنامه آزاد فارسی  […]

حرف ش

معنی ش چیست؟

معنی ش به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ ش در گویش ها و لهجه.   معنی ش تلفظ: /Se/ ( حرف )، حرف شانزدهم از الفبای فارسی.   معنی ش در فرهنگ معین حرف شانزدهم از الفبای فارسی برابر با[…]

حرف ف

معنی ف چیست؟

معنی ف به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ ف در گویش ها و لهجه. معنی ف تلفظ : /fe/ معنی : حرف بیست و سوم از الفبای فارسی و یکی از حروف صامت ف در لغت نامه دهخدا ف. ([…]

معنی جارودیه

معنی جارودیه

معنی جارودیه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جارودیه در گویش ها و لهجه ها.   معنی جارودیه   اولین فرقه زیدیه. جارودیه در دانشنامه اسلامی   [ویکی شیعه] جارودیه، نخستین فرقه زیدیه است. این فرقه به نام[…]

دلیل بازگشت وجه