بایگانی دسته بندی: فرهنگ معین

معنی جادار

معنی جادار

معنی جادار به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جادار در گویش ها و لهجه.   معنی جادار تلفظ:/jAdAr/ ظرفیت دار. معنی جادار در فرهنگ فارسی   ( صفت ) ۱- فراخ وسیع : (( اطاق جادار. ) )[…]

معنی جاخسوک

معنی جاخسوک

معنی جاخسوک به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاخسوک در گویش ها و لهجه.   معنی جاخسوک   داس. معنی جاخسوک در فرهنگ عمید   = داس: ای خواجه با بزرگی و اَشغال چی تو را / برگیر[…]

معنی جاخاکستری

معنی جاخاکستری

معنی جاخاکستری به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاخاکستری در گویش ها و لهجه.   معنی جاخاکستری   ظرفی که خاکستر را در آن خالی میکنند. معنی جاخاکستری در فرهنگ معین   (کِ تَ ) (اِمر. )ظرفی که[…]

معنی جاخالی کردن

معنی جاخالی کردن

معنی جاخالی کردن به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاخالی کردن در گویش ها و لهجه.   معنی جاخالی کردن   کنار کشیدن. معنی جاخالی کردن در فرهنگ فارسی   ( مصدر ) خود را کنار کشیدن خود[…]

معنی جاحظ

معنی جاحظ

معنی جاحظ به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاحظ در گویش ها و لهجه.   معنی جاحظ تلفظ: /jAhez/ مردی که چشمانش درشت و برآمده باشد. معنی جاحظ در فرهنگ فارسی   عمرو بن بحرین محبوب ابن فزاره[…]

معنی جاحد

معنی جاحد

معنی جاحد به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاحد در گویش ها و لهجه.   معنی جاحد   منکر. معنی جاحد در فرهنگ فارسی   انکارکننده، انکارکننده حق کسی باعلم به آن ( اسم ) انکار کننده با[…]

معنی جاچ

معنی جاچ

معنی جاچ به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاچ در گویش ها و لهجه.   معنی جاچ   غل پاک شده. معنی جاچ در فرهنگ فارسی   ( اسم ) ۱- غل. پاک کرده. ۲-انبار غل. پاک کرده[…]

معنی جاجیم

معنی جاجیم

معنی جاجیم به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاجیم در گویش ها و لهجه.   معنی جاجیم تلفظ: /jAjim/ نوعی فرش. معنی جاجیم در فرهنگ فارسی   پارچه کلفت شبیه پلاس، نوعی ازفرش که ازپلاس نازکتر، است و[…]

معنی چار

معنی چار

معنی چار به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ چار در گویش ها و لهجه.   معنی چار تلفظ: /CAr/ معنی: کوره ای که در آن آجر پزند. هم قافیه چار جار، احجار، تجار، حجّار، انزجار، اشجار، انفجار، موج[…]

معنی چادر نماز

معنی چادرنماز

معنی چادرنماز به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ چادرنماز در گویش ها و لهجه.   معنی چادرنماز تلفظ: /CAdornamAz/ معنی: چادری که از پارچه ای نازک دوزند و زنان در خانه یا بهنگام نماز گزاردن بر سر کنند.[…]

معنی چادر نشین

معنی چادرنشین

معنی چادرنشین به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ چادرنشین در گویش ها و لهجه.   معنی چادرنشین تلفظ: /CAdorneSin/ معنی: طوایف ایل نشین متضاد چادرنشین شهرنشین هم قافیه چادرنشین ته نشین، همنشین، جانشین، راه نشین، بالانشین، دلنشین، سرنشین،[…]

معنی پاتابه

معنی پاتابه

معنی پاتابه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاتابه در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاتابه در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاتابه /pAtAbe/ معنی پاتابه: ساق پوش، پوشش روی کفش. هم قافیه با[…]

معنی چادرشب

معنی چادرشب

معنی چادرشب به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ چادرشب در گویش ها و لهجه.   معنی چادرشب تلفظ: /CAdorSab/ معنی: پارچۀ بزرگ و چهارگوش که رخت خواب را در آن می بندند. هم قافیه چادرشب شب، امشب، دیشب، پریشب، پریشب، پس فردا[…]

معنی جاجم

معنی جاجم

معنی جاجم به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاجم در گویش ها و لهجه.   معنی جاجم   فرشی که از الوان میدوزند. معنی جاجم در فرهنگ فارسی   ( اسم )۱- فرشی که آنرااز نمد الوان دوزند[…]

معنی پاپیون

معنی پاپیون

معنی پاپیون به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاپیون در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاپیون در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.   معنی پاپیون /pApiyon/ معنی پاپیون: نوعی دستمال گردن به شکل پروانه، کروات. هم قافیه[…]

chat