آموزش‌های ویدیویی

ابوسعید ابوالخیر

آزاد-اندیشی-ابوسعید-و-سهراب-سپهری

آزاد اندیشی دو شاعر فارس و عرب

آزاد اندیشی ابوسعید و سهراب سپهری : عرفان راه حقیقت جویی است که بین همه انسانها در همه زمانها و مکانها وجود داشته است. طریقه ای است که در کشف حقایق جهان و پیوند انسان و حقیقت نه بر عقل و استدلال بلکه بر ذوق و اشراق و وصول و اتحاد با حقیقت تکیه دارد و[…]

وصل-تو-کجا-و-من-مهجور-کجا

وصل تو کجا و من مهجور کجا ابوسعید ابوالخیر – رباعی 3

وصل تو کجا و من مهجور کجا ابوسعید ابوالخیر – رباعی 3   وصل تو کجا و من مهجور کجا دردانه کجا حوصله مور کجا هر چند ز سوختن ندارم باکی پروانه کجا و آتش طور کجا     پروانه کجا و آتش طور کجا در قالب رباعی ضربه‌ی اصلی شعر در مصرع آخر اتفاق[…]

یا-رب-به-محمد-و-علی-و-زهرا

یا رب به محمد و علی و زهرا ابوسعید ابوالخیر – رباعی 2

یا رب به محمد و علی و زهرا ابوسعید ابوالخیر – رباعی 2   یا رب به محمد و علی و زهرا یا رب به حسین و حسن و آل‌عبا کز لطف برآر حاجتم در دو سرا بی‌منت خلق یا علی الاعلا     بی‌منت خلق یا علی الاعلا در قالب رباعی ضربه‌ی اصلی شعر[…]

باز-آ-باز-آ-هر-آنچه-هستی-باز-آ

باز آ باز آ هر آنچه هستی باز آ ابوسعید ابوالخیر – رباعی 1

باز آ باز آ هر آنچه هستی باز آ ابوسعید ابوالخیر – رباعی 1   باز آ باز آ هر آنچه هستی باز آ گر کافر و گبر و بت‌پرستی باز آ این درگه ما درگه نومیدی نیست صد بار اگر توبه شکستی باز آ   صد بار اگر توبه شکستی باز آ در قالب[…]

دلیل بازگشت وجه