آموزش‌های ویدیویی

فوتوریسم

بن مایه های رمانتیکی اشعار نیما یوشیج

بن مایه های رمانتیکی در شعر

بن مایه های رمانتیکی در شعر نیما یوشیج مقدمه رمانتیسم بیش از آن که یک جریان ادبی ،باشد مرحله ای از حساسیت اروپایی است که نخست در اواخر قرن هجدهم در انگلستان با ویلیام بلیک» و «ورد زورث»، در آلمان با «گوته» و «شیلر»، و سپس در فرانسه با ویکتور هوگو»، «شاتو بریان» و «لامارتین»[…]

دلیل بازگشت وجه