کتاب آن سر این جنازه را بگیر پوریا پلیکان

8,000 تومان

کتاب آن سر این جنازه را بگیر

مجموعه شعر سپید

شاعر: پوریا پلیکان

 

 

 

 

شعری از کتاب:

 

 

 

 

تن من و تو

مثل دو ساعت دیواری

در نقاب های رسمی مان خشک شده اند

دستت را بیانداز

دستت را تکان نده

برای تکان خوردن عقربه ها

دیگر ثانیه ای باقی نمانده است

 

 

 

 

  • آدرس اینستاگرام شاعر:

 

@pooria_pelican