آموزش‌های ویدیویی

آسیه رحمانی

آسمان به زمین بیاید

آسمان به زمین بیاید – وقتی از شعر سرودن دست میکشم

آسمان به زمین بیاید – شعر وقتی از شعر سرودن دست میکشم – تس گالاگر   آسمان به زمین بیاید، یا زمین به آسمان مهم نیست وقت تا زدن لباس‌ها، هنوز یک زنم زنی که کارهای عالم روی سرش ریخته. آستین‌های پیراهنش را روی هم می‌گذارم، هیچ چیز نمی‌تواند این ملایمت میان ما را از[…]

دلیل بازگشت وجه