شعر خریت نیما یوشیج

شعر خریت نیما یوشیج

شعر خریت نیما یوشیج

بیچاره خرک، دید در آن گوشه ی دشت

فیل آمد و آسان ز سر آب گذشت

دانست چو در پی سبب جستن شد

سنگینی او باعث بگذشتن شد

یک روز گه بار او بسی بود وزین

افتاد در آب و بود غافل از این

اول بارش ربود آن سیل مدید

وانگه وی را فکند و در ورطه کشید

گفت: ار بر هم، بیایم از آب مفر

فیلی نکنم، هم آنچنان باشم خر

از بار وزین کس نجویم سودی

سنگینی ذاتی است که دارد بودی

رشت 4 آبان 1308

قالب شعر: مثنوی

برای ورود به اینستاگرام نیما یوشیج اینجا کلیک کنید

 

پیشنهاد ویژه برای نیما یوشیج:

 

شعر صبح نیما یوشیج

شعر مهتاب نیما یوشیج

شعر نام بعضی نفرات نیما یوشیج

شعرداروگ نیما یوشیج

شعر هست شب نیما یوشیج

دیدگاهتان را بنویسید