آموزش‌های ویدیویی

خسرو ناقد

ما را با عشق چه کار

ما را با عشق چه کار – عشق به چه کار ما می آید

ما را با عشق چه کار – عشق به چه کار ما می آید – اریش فرید   ما را با عشق چه کار؟ کدام مددی داد عشق به ما در برابر بیکاری در برابر هیتلرها در برابر آخرین جنگ یا دیروز و امروز در برابر ترسی که فرا می‌رسد و در برابر بمب‌ها؟ کدام[…]

از وقتی باغبان شاخه‌ های درختانم را هرس کرده است

از وقتی باغبان شاخه‌های درختانم را هرس کرده است – در ویتنام خانه ها ویران است

شعر در ویتنام خانه ها ویران است – اریش فرید   از وقتی باغبان شاخه‌ های درختانم را هرس کرده است سیب‌های باغم درشت‌تر شده‌اند اما برگ‌های درخت گلابی آفت‌زده پژمرده‌اند در ویتنام برگ‌ریزان است فرزندانم همه تندرست‌اند اما برای پسر کوچکم نگرانم او هنوز در مدرسه جدیدش با محیط انس نگرفته است در ویتنام[…]

دلیل بازگشت وجه