فروغ نقش پنهان

شعر نقش پنهان فروغ فرخزاد

شعر نقش پنهان فروغ فرخزاد

 

آه ، ای مردی که لبهای مرا
از شرار بوسه ها سوزانده ای

هیچ در عمق دو چشم خامُشم
راز این دیوانگی را خوانده ای

هیچ می دانی که من در قلب خویش
نقشی از عشق تو پنهان داشتم

هیچ می دانی کز این عشق نهان
آتشی سوزنده بر جان داشتم

گفته اند آن زن زنی دیوانه است
کز لبانش بوسه آسان می دهد

آری ، اما بوسه از لبهای تو
بر لبان مُرده ام جان می دهد

هرگزم در سر نباشد فکر نام
این منم کاینسان ترا جویم به کام

خلوتی می خواهم و آغوش تو
خلوتی می خواهم و لبهای جام

فرصتی تا بر تو دور از چشم غیر
ساغری از بادهٔ هستی دهم

بستری می خواهم از گلهای سرخ
تا در آن یک شب ترا مستی دهم

آه ، ای مردی که لبهای مرا
از شرار بوسه ها سوزانده ای

این کتابی بی سرانجامست و تو
صفحهٔ کوتاهی از آن خوانده ای !

دیدگاهتان را بنویسید