شعر بی تار و پود سهراب سپهری

شعر بی تار و پود سهراب سپهری

شعر بی تار و پود سهراب سپهری

 

در بیداری لحظه‌ها

پیكرم كنار نهر خروشان لغزید

مرغی روشن فرود آمد

و لبخند گیج مرا برچید و پرید.

ابری پیدا شد

و بخار سرشكم را در شتاب شفافش نوشید.

نسیمی برهنه و بی پایان سركرد

و خطوط چهره ام را آشفت و گذشت.

درختی تابان

پیكرم را در ریشه سیاهش بلعید.

طوفانی سررسید

و جاپایم را ربود.

نگاهی به روی نهر خروشان خم شد:

تصویری شكست.

خیالی از هم گسیخت.

 

کتاب‌های سهراب سپهری را از دست ندهید:

 

کتاب‌های سهراب سپهری

 

هشت کتاب سهراب سپهری
هشت کتاب سهراب سپهری

 

کتاب از مصاحبت آفتاب
کتاب از مصاحبت آفتاب

 

 

 

شعر بی تار و پود سهراب سپهری
بی تار و پود
بی تار و پود سهراب
شعر بی تار و پود سهراب
تفسیر شعر بی تار و پود
در بیداری لحظه ها
مرغی روشن فرود آمد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *