شعر در ره نهفت و فراز ده نیما یوشیج

شعر در ره نهفت و فراز ده نیما یوشیج

شعر در ره نهفت و فراز ده نیما یوشیج

در ره نهفت و فراز ده حرفی است:

کی ساخته است؟

کی برده است؟

کی باخته است؟

و نارون خموش

و باغ دیده غارت، بر حرف ها که هست

بستته است گوش

و هرچه دلگزاست.

از ساحل شکسته که تسلیم گشته است

تا دره های خفته به جنگل که کرده اند

میدان برای ظلمت شب باز؛

و اینجا به زنگ بسته کلنگی

با لحن نامراقب می کوبد.

آورده است تنگی هر چیز

و آن حرف ها، بجاست

چرکین چراست صورت مهتاب؟

کی مانده چشمش بیدار

خواب آشنا که هست و چرا خواب؟

کی ساخته است؟

کی برده است؟

کی باخته است؟

تز چیست در شکسته و بگسسته پنجره؟

دیگر چرا که اطاقی

روشن نمی شود به چراغی؟

یک لحظه از رفیق رفیقی

جویا نمانده، نمی پرسد

از سر گذشته ای و سراغی؟

اما ملول می چکد ابی

با گوشه ای ملولش نجوا

دوک افتاده. پیرزن افسرده. در اجاق

بگرفته ست آتش، سردی

و نارون خموش

و باغ دیده غارت، بر حرف ها که هست

بسته ست گوش!

20خرداد 1329

قالب شعر: نیمایی

برای ورود به اینستاگرام نیما یوشیج اینجا کلیک کنید

 

پیشنهاد ویژه برای نیما یوشیج:

 

شعر صبح نیما یوشیج

شعر مهتاب نیما یوشیج

شعر نام بعضی نفرات نیما یوشیج

شعرداروگ نیما یوشیج

شعر هست شب نیما یوشیج

 

کتاب‌های نیما یوشیج:

مجموعه کامل اشعار نیما یوشیج

مجموعه کامل اشعار نیما یوشیج

درباره هنر شعر و شاعری نیما یوشیج

درباره هنر شعر و شاعری نیما یوشیج

یادداشت های روزانه نیما یوشیج

یادداشت های روزانه نیما یوشیج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.