موسیقی شعر شفیعی کدکنی

210,000 تومان

کتاب موسیقی شعر شفیعی کدکنی

نام کتاب: موسیقی شعر

نام نویسنده: شفیعی کدکنی

کتاب نقد و تئوری و آموزش

 

كتاب موسیقی شعر محمدرضا شفیعی کدکنی می‌كوشد كه مبانى جمال‌شناسى شعر فارسى را در حوزه ساخت و صورت‌ها و حوزه موسیقى شعر مورد بررسى انتقادى قرار دهد.

در انبار موجود نمی باشد