آموزش‌های ویدیویی

گابریل گارسیا مارکز

53 جمله معروف عشق سال های وبا گابریل گارسیامارکز

53 جمله معروف عشق سال های وبا گابریل گارسیامارکز – تکه کتاب

53 جمله معروف عشق سال های وبا گابریل گارسیامارکز: در این مطلب 53 عدد از جملات معروف و درخشان کتاب عشق سال های وبا گابریل گارسیامارکز را گلچین کرده‌ایم. این جملات تکه کتاب های نابی هستند از نویسندگانی بزرگ که می‌توانید به وسیله‌ی دکمه‌‌های زیر از آرشیو کاملشان دیدن کنید.     53 جمله معروف[…]

20 جمله معروف صدسال تنهایی گابریل گارسیامارکز

20 جمله معروف صدسال تنهایی گابریل گارسیامارکز – تکه کتاب

20 جمله معروف صدسال تنهایی گابریل گارسیامارکز:در این مطلب 20 عدد از جملات معروف و درخشان کتاب صد سال تنهایی گابریل گارسیامارکز را گلچین کرده‌ایم. این جملات تکه کتاب های نابی هستند از نویسندگانی بزرگ که می‌توانید به وسیله‌ی دکمه‌‌های زیر از آرشیو کاملشان دیدن کنید.     20جمله معروف صدسال تنهایی گابریل گارسیامارکز  […]

دلیل بازگشت وجه