آموزش‌های ویدیویی

کاوه بهزادی

چه چیز است در پس این حجاب

چه چیز است در پس این حجاب – یک هدیه برای تولد

چه چیز است در پس این حجاب – شعر یک هدیه برای تولد – سیلویا پلات   چه چیز است در پس این حجاب؟ آیا زشت است؟ آیا زیباست؟ سوسو می زند روشن وخاموش می شود آیا سینه دارد؟ آیا کنار دارد؟ یقین دارم که بی همتاست یقین دارم همان چیزیست که میخواهم وقتی که[…]

دلیل بازگشت وجه