آموزش‌های ویدیویی

چه درونم تنهاست سهراب

نام این صفحه را چه درونم تنهاست گذاشته‌ایم. این نام از شعر روشنی من گل آب اثر سهراب سپهری گرفته شده است. این شعر یکی از زیباترین و دلنشین ترین شعرهای سهراب سپهری است که دربرگیرنده‌ی سطرها و اتفاقات درخشانی‌ست.

چند سطری از شعر:

چه درونم تنهاست

چقدر این سطر سهراب سپهری زلال است. درونِ یک انسان در هر حالت و هر وضعیتی که باشد تنهاست و در تنهایی ست.

با کلیک بر روی عنوان یا عکس شعر می‌توانید متن کامل شعر روشنی من گل آب را بخوانید. و همچنین دیدگاه خودتان را در پایان بنویسید، همچنین در صورت تمایل می‌توانید با صدای خودتان شعر را ضبط کنید و برای ما بفرستید تا صدای شما در سایت به شکل عمومی منتشر شود.

با کلیک بر لینک‌های زیر می‌توانید اشعار بیشتری از سهراب سپهری ببینید:

«اشعار سهراب سپهری»

«سهراب سپهری»

شعر روشنی من گل آب سهراب سپهری

ابری نیست بادی نیست – روشنی من گل آب

ابری نیست بادی نیست – شعر روشنی من گل آب سهراب سپهری   ابری نیست بادی نیست می نشینم لب حوض : گردش ماهی ها ، روشنی، من، گل، آب. پاکی خوشه ی زیست . مادرم ریحان می چیند نان و ریحان و پنیر ، آسمانی بی ابر ، اطلسی هایی تر رستگاری نزدیک :[…]

دلیل بازگشت وجه