بایگانی برچسب: پشت هیچستان سهراب

نام این صفحه را پشت هیچستان است گذاشته‌ایم. این نام از شعر واحه ای در لحظه اثر سهراب سپهری گرفته شده است. این شعر یکی از زیباترین و دلنشین ترین شعرهای سهراب سپهری است که دربرگیرنده‌ی سطرها و اتفاقات درخشانی‌ست.

چند سطری از شعر:

پشت هیچستان

جايي است‌

پشت هيچستان رگ هاي هوا، پر قاصدهايي است

كه خبر مي آرند، از گل واشده ی دورترين بوته خاک

هیچستان کجاست که پشت آن کجا باشد؟ واژه ی هیچستان گویا واژه ای ست که توسط خود سهراب آفریده شده. از واژه ی هیچ استفاده کرده و مکانی ساخته به نام هیچستان.

با کلیک بر روی عنوان یا عکس شعر می‌توانید متن کامل شعر واحه ای در لحظه را بخوانید. و همچنین دیدگاه خودتان را در پایان بنویسید، همچنین در صورت تمایل می‌توانید با صدای خودتان شعر را ضبط کنید و برای ما بفرستید تا صدای شما در سایت به شکل عمومی منتشر شود.

با کلیک بر لینک‌های زیر می‌توانید اشعار بیشتری از سهراب سپهری ببینید:

«اشعار سهراب سپهری»

«سهراب سپهری»

شعر واحه ای در لحظه سهراب سپهری

شعر واحه ای در لحظه سهراب سپهری

شعر واحه ای در لحظه سهراب سپهری   به سراغ من اگر می آييد پشت هیچستانم پشت هيچستان جايي است‌ پشت هيچستان رگ هاي هوا، پر قاصدهايي است كه خبر مي آرند، از گل واشده ی دورترين بوته خاک. روی شن ها هم‌، نقش های سم اسبان سواران ظريفی ست که صبح به سر تپه[…]

chat