بایگانی برچسب: پرویز شاپور

سرود

شعر سرود احمد شاملو

شعر سرود احمد شاملو   برای پرویزِ شاپور برو، مردِ بیدار؛ اگر نیست کس که دل با تو دارد، ممان یک نفس! همه روزگارت به تلخی گذشت شکر چند جویی، در این تلخ‌دشت؟ به بیهوده جُستن فروکاستی قبای خستگی بر تن آراستی، قبایی همه وصله بر وصله بر قبایی ز نفرت بر او آستر. همه[…]

chat