بایگانی برچسب: و صدای پر مرغان اساطیر می آید در باد سهراب

شعر پشت دریاها سهراب سپهری

شعر پشت دریاها سهراب سپهری

شعر پشت دریاها سهراب سپهری   قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب دور خواهم شد از این خاک غریب که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق قهرمانان را بیدار کند قایق از تور تهی و دل از آروزی مروارید، همچنان خواهم راند نه به آبیها دل خواهم بست نه به دریا[…]

chat