بایگانی برچسب: و زمان روی کلوخی بنشیند با تو سهراب

شعر شب تنهایی خوب سهراب سپهری

شعر شب تنهایی خوب سهراب سپهری

شعر شب تنهایی خوب سهراب سپهری   گوش كن دورترين مرغ جهان مي خواند شب سليس است، و يكدست ، و باز شمعداني ها و صدادارترين شاخه فصل ، ماه را مي شنوند پلكان جلو ساختمان ، در فانوس به دست و در اسراف نسيم ، گوش كن ، جاده صدا مي زند از دور[…]

chat