بایگانی برچسب: و تنهایی من شبیخون حجم تو را پیش بینی نمی کرد سهراب

شعر به باغ همسفران سهراب سپهری

شعر به باغ همسفران سهراب سپهری

شعر به باغ همسفران سهراب سپهری   صدا کن مرا صدای تو خوب است صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حزن می روید در ابعاد این عصر خاموش من از طعم تصنیف درمتن ادراک یک کوچه تنهاترم بیا تابرایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است و تنهایی من شبیخون[…]

chat