آموزش‌های ویدیویی

ویکتور هوگو

10 جمله معروف کلود ولگرد ویکتور هوگو

10 جمله معروف کلود ولگرد ویکتور هوگو – تکه کتاب

10 جمله معروف کلود ولگرد ویکتور هوگو: در این مطلب 20 عدد از جملات معروف و درخشان کتاب بینوایان ویکتور هوگو را گلچین کرده‌ایم. این جملات تکه کتاب های نابی هستند از نویسندگانی بزرگ که می‌توانید به وسیله‌ی دکمه‌‌های زیر از آرشیو کاملشان دیدن کنید.       10 جمله معروف کلود ولگرد ویکتور هوگو[…]

20 جمله معروف بینوایان ویکتور هوگو

20 جمله معروف بینوایان ویکتور هوگو – تکه کتاب

20جمله معروف بینوایان ویکتور هوگو: در این مطلب 20 عدد از جملات معروف و درخشان کتاب بینوایان ویکتور هوگو را گلچین کرده‌ایم. این جملات تکه کتاب های نابی هستند از نویسندگانی بزرگ که می‌توانید به وسیله‌ی دکمه‌‌های زیر از آرشیو کاملشان دیدن کنید.     20 جمله معروف بینوایان ویکتور هوگو   ژان والژان، برادر[…]

دلیل بازگشت وجه