بایگانی برچسب: همیشه عاشق تنهاست سهراب

شعر مسافر سهراب سپهری

شعر مسافر سهراب سپهری

شعر مسافر سهراب سپهری: دم غروب میان حضور خسته اشیا/ نگاه منتظری حجم وقت را می دید/ و روی میز هیاهوی چند میوه نوبر/ به سمت مبهم ادراک مرگ جاری بود…   دم غروب میان حضور خسته اشیا نگاه منتظری حجم وقت را می دید و روی میز هیاهوی چند میوه نوبر به سمت مبهم[…]

chat