آموزش‌های ویدیویی

نقد شعر جبران خلیل جبران

بررسی-تطبیقی-عشق-و-عرفان-در-اندیشۀ-سهراب-سپهری-و-جبران-خلیل-جبران

بررسی تطبیقی عشق و عرفان

بررسی تطبیقی عشق و عرفان در اندیشۀ سهراب سپهری و جبران خلیل جبران : عشق ودیعه ای الهی است که در وجود انسان نهاده شده و با ذات و فطرت وی عجین شده و انسان پیوسته به دنبال معبود و معشوق حقیقی بوده است. در طول تاریخ بزرگانی قدم به عرصه وسیع آفرینش نهادهاند که همیشه[…]

دلیل بازگشت وجه