بایگانی برچسب: نسیم ترابی

شعر « زن ، زندگی ، آزادی» نسیم ترابی

شعر « زن ، زندگی ، آزادی» نسیم ترابی

شعر « زن ، زندگی ، آزادی» نسیم ترابی   دستِ خالی هم نبودیم امیدهایمان در دست آرزو بر تن کرده میرفتیم تا آیینه بکاریم درمسیرِ وزشِ نسیم … و نمیدانستیم جلیقه ی ضدِگلوله لازم است برای رویایی با رویا! •• چراغِ قرمز! ناله های خیابان! گلوله هایی که ازچراغِ قرمز، عبور میکردند! مرگ قوانین[…]

chat