بایگانی برچسب: موزه هنری

نمایش تاریخ و هنر ایران در موزه ملی داغستان

نمایش تاریخ و هنر ایران در موزه ملی داغستان

نمایش تاریخ و هنر ایران در موزه ملی داغستان   داغستان که زمانی جزوی از سرزمین ایران بوده است، امروزه گنجینه ای از هنر و تاریخِ ایران را در موزه ی ملی خود نگهداری می کند.   گنجینه هنر ایران در موزه ملی داغستان بخش عمده‌‌ای از جمهوری خودمختار داغستان تا حدود دویست سال پیش،[…]