آموزش‌های ویدیویی

مفعول مفاعیل فاعلن

طهماسب خداوند راستین

طهماسب خداوند راستین _ چکامه

شعر طهماسب خداوند راستین _ چکامه _ ادیب الممالک   طهماسب خداوند راستین داردیم و کان در دو آستین   دریا ز یسارش برد یسار گردون بیمینش خورد یمین   خوانده است مؤید به دولتش دارای جهان شهریار دین   زیرا که خیام جلال را حبلی است ز تایید او متین   بالد ز سرش[…]

سر دفتر آزادگان حسین

سر دفتر آزادگان حسین

شعر سر دفتر آزادگان حسین _ ملک الشعرا بهار  قطعهٔ دوم (خطاب به حاجی حسین آقا ملک که از بهار کتابی خریده بود و ادای قیمت آن به درازا کشیده بود)   سر دفتر آزادگان حسین برد از دل من صبر و تاب من   وی با قلم آتشین خویش بر خاک جفا ریخت آب[…]

سر حلقهٔ صاحبدلان حسین

سر حلقهٔ صاحبدلان حسین

شعر سر حلقهٔ صاحبدلان حسین _ ملک الشعرا بهار دو نامهٔ منظو‌م (خطاب به حاجی حسین آقا ملک که از بهار کتابی خریده بود و ادای قیمت آن به درازا کشیده بود)   سر حلقهٔ صاحبدلان حسین ای سرور عالیجناب من   دارم سخنانی صواب چند بشنو سخنان صواب من   توخود ملکی برملوک عصر[…]

ای خفته درین خاکدان رباط

ای خفته درین خاکدان رباط – بیدار شو!

شعر ای خفته درین خاکدان رباط – بیدار شو! ملک الشعرا بهار    ای خفته درین خاکدان رباط چون طفل فروبسته در قماط   تا چند نشینی به آب وتاب ای خواجه درین خاکدان رباط   زود است که بینی به جز کفن بیداد نبود هیچ در بساط   باله که گذشتن نشایدت روز دگر[…]

آن را که نگون است رایتش

آن را که نگون است رایتش – خیانت

شعر آن را که نگون است رایتش – خیانت ملک الشعرا بهار    آن را که نگون است رایتش من هیچ نخواهم حمایتش   و آن دیو که این کار خواسته است دیوانه بخوانند، ملتش   این کشور تحت‌الحمایه نیست هم نیز برنجد زصحبتش   ملکی که ز جیحون و هیرمند تا دجله برآید مساحتش[…]

دلیل بازگشت وجه