آموزش‌های ویدیویی

مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف)

رشید و ارشد به جنگ ملت

رشید و ارشد به جنگ ملت

شعر رشید و ارشد به جنگ ملت _ ادیب الممالک  تاریخ کشته شدن جعفرخان رشیدالسلطان و علیخان ارشدالدوله در شهر رمضان المبارک ۱۳۲۹   رشید و ارشد به جنگ ملت زاسب هستی شده پیاده   رشیدسلطان نخست از جهل در بلا را به رخ گشاده   معز سلطان به یاری بخت سزای او را به[…]

ای اهل زمانه پند گیرید

ای اهل زمانه پند گیرید

شعر ای اهل زمانه پند گیرید _ ادیب الممالک    ای اهل زمانه پند گیرید از حال فکار این جگر خون   در کیسه هزار دام دارد این جامه که می زند به صابون   امروز بود طراز محراب دیروز بباده بود مرهون   شمر است و یزید اینکه بینی در کسوت بایزید و ذوالنون[…]

تاریخ جلوس شه مظفر

تاریخ جلوس شه مظفر

شعر تاریخ جلوس شه مظفر _ ادیب الممالک  تاریخ جلوس مظفرالدین شاه   تاریخ جلوس شه مظفر آن خسرو آفتاب تمکین   جستم ز خرد نکو سرائید لفظی خوش و گفته نوآیین   گفتا که دو سال دیگر ار تخت از شاه شهید داشت تزیین   تاریخ جلوس شاه نو بود نامش یعنی «مظفرالدین »[…]

ساری پی دانه سیر می کرد

ساری پی دانه سیر می کرد

شعر ساری پی دانه سیر می کرد _ ادیب الممالک   ساری پی دانه سیر می کرد در دامن کوهسار و هامون   ناگه تله ای بدید در دشت با قامت گوژ و پشت وارون   گفتش الف قدت چرا شد چون پیکر دال و قامت نون   گفتا شب و روز سجده دارم بر[…]

اندر پی اقتباس نورم

اندر پی اقتباس نورم

شعر اندر پی اقتباس نورم _ ادیب الممالک    اندر پی اقتباس نورم همچون موسی ز نخله طور   اخلاص مرا به حضرت خود دانی که عیان بود نه مستور   مهر تو درون سینه من بنهفته چو می درون انگور   ای قطب رجای آدمیت ای مرکز احتیاج جمهور     مطالب بیشتر در:[…]

در عهد شه زمانه احمد

در عهد شه زمانه احمد

شعر در عهد شه زمانه احمد _ ادیب الممالک  در تاریخ تاسیس بیمارستان زنان و کودکان تهران   در عهد شه زمانه احمد شاهی که به عدل داستان است   عهدی که به مسند معارف ممتاز الملک را مکان است   با واسطه امیر اعلم کز کردارش هنر عیان است   پرداخته شد چنین بنائی[…]

بیگانه چو شد رئیس قومی

بیگانه چو شد رئیس قومی

شعر بیگانه چو شد رئیس قومی _ ادیب الممالک    بیگانه چو شد رئیس قومی نه جای تعجب است و حیرت   کان قوم ذلیل را رگ و پوست خالی ز تعصب است و غیرت     مطالب بیشتر در:         پیشنهاد ویژه برای مطالعه  باور نداشتم که چنین واگذاریم – موج[…]

در مشهد کویت آمده بود

در مشهد کویت آمده بود – غزل115

شعر در مشهد کویت آمده بود _ غزل115 _ ادیب الممالک    در مشهد کویت آمده بود سرمست دی از خمار باده   مادر زن خویش را گرفت او چون توپ بیاری عراده   نیمی چو ز شب گذشت دیدم کامد به سرای رو گشاده   این بنده ز جای جسته گفتم ای قوم دیگر[…]

ای فتنه کفر و خصم ایمان

ای فتنه کفر و خصم ایمان – غزل104

شعر ای فتنه کفر و خصم ایمان _ غزل104 _ ادیب الممالک  مطایبه   ای فتنه کفر و خصم ایمان غارتگر کافر و مسلمان   دیدار تو آفت خرد شد چو بسمله در فرار شیطان   یا زهر هلاکی از دو بادام جانداروی مرگی از دو مرجان   حصنی است بگرد جان ز عشقت ستوارتر[…]

ای برق نژاد آهن اندام

ای برق نژاد آهن اندام – غزل82

شعر ای برق نژاد آهن اندام _ غزل82 _ ادیب الممالک    ای برق نژاد آهن اندام مغناطیس عقول و افهام   جاسوس امور شرک و توحید ناموس رموز کفر و اسلام   پیغمبر ناطق جمادی انموزج داستان الهام   دانای سخنگذار بی لب سیاح جهان نور بی گام   در یم شوی و شنا[…]

ای یاد تو مرهم دل ریش

ای یاد تو مرهم دل ریش – غزل66

شعر ای یاد تو مرهم دل ریش _ غزل66 _ ادیب الممالک  جواب از زبان معشوق   ای یاد تو مرهم دل ریش افتاده ای از چه رو به تشویش   چون قول ببندگیت دادم پیمان شکنی نباشدم کیش   هر لحظه ارادتم فزون است هر دم اخلاص بیش از پیش   جان در قدمت[…]

دارم سری از خیال در پیش

دارم سری از خیال در پیش – غزل65

شعر دارم سری از خیال در پیش _ غزل65 _ ادیب الممالک  خطاب به معشوق   دارم سری از خیال در پیش وز درد فتاده ام به تشویش   کان دلبر شوخ چشم عیار رانده است مرا ز حضرت خویش   در خانه خود صلا زد آنگاه کفش ادبم نهاد در پیش   افکند ز[…]

ای مفخر دودمان تیمور

ای مفخر دودمان تیمور – غزل55

شعر ای مفخر دودمان تیمور _ غزل55 _ ادیب الممالک   ای مفخر دودمان تیمور ای سوره فضل و آیت نور   این بنده از آن درخت سرسبز در صبح سپید و شام دیجور   اندر پی اقتباس نورم همچون موسی ز نخله طور   اخلاص مرا بحضرت خود دانی که عیان بود نه مستور[…]

هر-سال-اگر-غلام-خاقان-خاقانی

هر سال اگر غلام خاقان – ۶۳

هر سال اگر غلام خاقان خاقانی – قطعه ۶۳   هر سال اگر غلام خاقان بر میر خجند میر نامی است   خاقانی اگرچه هست میری در پیش خجندیان غلامی است     از آرشیوهای مشابه دیدن کنید:   در صورتی که در متن بالا، معنای واژه‌ای برایتان نا آشنا می‌آمد، می‌توانید در جعبه‌ی زیر،[…]

گیرم-که-دل-درست-ما-نیست-خاقانی

گیرم که دل درست ما نیست – ۳۵

گیرم که دل درست ما نیست خاقانی – قطعه ۳۵   گیرم که دل درست ما نیست آخر نام درست ما هست   خاقانی را اگر سفیهی هنگام جدل زبان فروبست   این هم ز عجایب خواص است کالماس به ضرب سرب بشکست   از آرشیوهای مشابه دیدن کنید:   در صورتی که در متن[…]

نه-همت-من-به-پایه-راضی-است-خاقانی

نه همت من به پایه راضی است – ۳۳

نه همت من به پایه راضی است خاقانی – قطعه ۳۳     نه همت من به پایه راضی است نه پایه سزای همتم هست   یارب چو ز همت و ز پایه نگشاید کار و نگذرد دست   یا پایه چو همتم برافراز یا همت من چو پایه کن پست     از آرشیوهای[…]

فنظاره-کنان-به-روی-خوبت-خاقانی

فنظاره کنان به روی خوبت – ۱۷

فنظاره کنان به روی خوبت خاقانی – قطعه ۱۷     فنظاره کنان به روی خوبت چون درنگرند از کران‌ ها   در روی تو روی خویش بینند این است تفاوت نشان‌ ها       از آرشیوهای مشابه دیدن کنید:   در صورتی که در متن بالا، معنای واژه‌ای برایتان نا آشنا می‌آمد، می‌توانید[…]

تا-حال-منت-خبر-نباشد

تا حال منت خبر نباشد – 199

دانلود دکلمه صوتی شعر تا حال منت خبر نباشد سعدی – غزل 199 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. در کار منت نظر نباشد. تا قوت صبر بود کردیم.   شعر تا حال منت خبر نباشد – غزل 199 – سعدی   تا حال منت خبر نباشد در کار منت نظر نباشد  […]

در دهر بزرگ یادگاری

در دهر بزرگ یادگاری _ بنای یادگار

شعر در دهر بزرگ یادگاری _ بنای یادگار _ ملک الشعرا بهار    در دهر بزرگ یادگاری کردم ز برای خویش بنیاد   بنیاد بنای پایداری بی‌یاری دست من شد ایجاد   * *‌   خار و خس روزگار ناساز سد کردن راه او نیارد   چون بانی خود ز فرط اعزاز سر پیش کسی[…]

با بنده فلک چرا به جنگ است

با بنده فلک چرا به جنگ است

شعر با بنده فلک چرا به جنگ است _ ملک الشعرا بهار از زبان محمدعلی شاه مخلوع   با بنده فلک چرا به جنگ است سبحان الله این چه رنگ است   بودم روزی به شهر تبریز آقا و ولی عهد و با چیز   شه هرمز بود و بنده پرویز و اینک شده‌ام ز[…]

ای دل ز جفای دیده یاد آر

ای دل ز جفای دیده یاد آر

شعر ای دل ز جفای دیده یاد آر _ ملک الشعرا بهار  وقت کا رست   ای دل ز جفای دیده یاد آر زان اشک به ره چکیده یاد آر   این نکتهٔ ناگزیر بشنو وین قصهٔ ناشنیده یاد آر   زین ملک ستم کشیده‌، یعنی ز ایران تعب کشیده یاد آر   ز آن[…]

باد-آمد-و-بوی-عنبر-آورد

باد آمد و بوی عنبر آورد – 181

دانلود دکلمه صوتی شعر باد آمد و بوی عنبر آورد سعدی – غزل 181 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. بادام شکوفه بر سر آورد. شاخ گل از اضطراب بلبل.   شعر باد آمد و بوی عنبر آورد – غزل 181 – سعدی   باد آمد و بوی عنبر آورد بادام شکوفه بر[…]

یاران روش دگر گرفتند

یاران روش دگر گرفتند

شعر یاران روش دگر گرفتند _ ملک الشعرا بهار  انتقاد از دولت   یاران روش دگر گرفتند وز ما دل و دیده برگرفتند   از مسلک ما شدند دلگیر پس مسلک خوبتر گرفتند   در سایهٔ طبع اعتدالی پیرایهٔ مختصر گرفتند   هر زشتی را نکو گزیدند هر نفعی را ضرر گرفتند   وز خارجیان[…]

ز رنج دهر بدخواه

دوشینه ز رنج دهر بدخواه

شعر دوشینه ز رنج دهر بدخواه _ ملک الشعرا بهار  ترانهٔ ملی   ز رنج دهر بدخواه رفتم سوی بوستان نهانی   تا وارهم از خمار جانکاه در لطف و هوای بوستانی   دیدم گل‌های نغز و دلخواه خندان ز طراوات جوانی   مرغان لطیف طبع آگاه نالان به نوای باستانی   بر آتش روی[…]

امروز خدایگان عالم

امروز خدایگان عالم _ مولودیه

شعر امروز خدایگان عالم _ مولودیه _ ملک الشعرا بهار    امروز خدایگان عالم بر فرق نهاد تاج لولاک   امروز شنید گوش خاتم لولاک لما خلقت الافلاک   امروز ز شرق‌، اسم اعظم مهر ازلی بتافت بر خاک   امروز ازین خجسته مقدم ارکان وجود شد مشید   امروز خدای با جهان کرد لطفی[…]

ای گلبن زرد نیم مرده

ای گلبن زرد نیم مرده

شعر ای گلبن زرد نیم مرده _ ملک الشعرا بهار  کهنه شش هزار ساله   ای گلبن زرد نیم مرده وی باغچهٔ خزان رسیده   ای بلبل داغ دل شمرده وی لالهٔ زار داغ دیده   ای سبزهٔ چهرهٔ زردکرده صد تیرگی از خزان کشیده   وی کام دل از چمن نبرده وی طعنه ز[…]

گر-جان-طلبی-فدای-جانت

گر جان طلبی فدای جانت – 151

دانلود دکلمه صوتی شعر گر جان طلبی فدای جانت سعدی – غزل 151 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. سهلست جواب امتحانت. سوگند به جانت ار فروشم.   شعر گر جان طلبی فدای جانت – غزل 151 – سعدی   گر جان طلبی فدای جانت سهلست جواب امتحانت   سوگند به جانت ار[…]

ماییم و دلی ز عشق صد چاک

ماییم و دلی ز عشق صد چاک

شعر ماییم و دلی ز عشق صد چاک _ ملک الشعرا بهار  در سبک عرفان   ماییم و دلی ز عشق صد چاک آشوب سپهر و آفت خاک   چون رای منازعت نماییم چنبر از چرخ برگشاییم   از پنجهٔ ما جهان‌، جهان نیست وز دیدهٔ ما نهان‌، نهان نیست   ما راست به خستگان[…]

ای از برما به خشم رفته

ای از برما به خشم رفته _ مطایبه

شعر ای از برما به خشم رفته _ مطایبه _ ملک الشعرا بهار    ای از برما به خشم رفته رخ بی‌سببی زما نهفته   ما را گنهی به جز وفا نیست بهر چه تو را هوای ما نیست‌؟   آخر نه من و تو یار بودیم بر عهد هم استوار بودیم   بهر چه[…]

ای باد صبا ز روی یاری

ای باد صبا ز روی یاری

شعر ای باد صبا ز روی یاری _ ملک الشعرا بهار هدیۀ دوست   ای باد صبا ز روی یاری وز راه وفا و دوستداری   شو نزد رفیق مهربانم «‌سبحانقلوف‌» آن عزیز جانم   برگوکه رسید از آن دلفروز دوکارت به روز عید نوروز   یک کارت ز حضرت شما بود دیگر ز رفیق[…]

دلیل بازگشت وجه