آموزش‌های ویدیویی

مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب)

کلک تو بارک الله بر ملک و دین گشاده

کلک تو بارک الله بر ملک و دین گشاده

کلک تو بارک الله بر ملک و دین گشاده تقریظ جریده تربیت در بذکاء الملک به تضمین نگاشته   کلک تو بارک الله بر ملک و دین گشاده صد چشمه آب حیوان از قطره سیاهی   تیغی که آسمانش از فیض خود دهد آب تنها جهان بگیرد بی منت سپاهی     مطالب بیشتر در:[…]

دیدم میان کوچه پیر لبو فروشی

دیدم میان کوچه پیر لبو فروشی

شعر دیدم میان کوچه پیر لبو فروشی _ ادیب الممالک    دیدم میان کوچه پیر لبو فروشی بار لبو نهاده پشت دراز گوشی   می گفت گرم و داغ است شیرین لبوی قندی وافکند از این ترانه اندر جهان خروشی   طفلان پی چغندر با جهد و سرعت اندر چون صوفئی قلندر دنبال دیگ جوشی[…]

دوش از جناب آصف پیک بشارت آمد

دوش از جناب آصف پیک بشارت آمد

شعر دوش از جناب آصف پیک بشارت آمد _ ادیب الممالک  عید غدیر ۱۳۲۳ در مجلس عقد ظهیرالاسلام   دوش از جناب آصف پیک بشارت آمد کز حضرت سلیمان عشرت اشارت آمد   امروز جای هر کس پیدا شود ز خوبان کان ماه مجلس افروز زیب صدارت آمد   برپاست مجلس عیش دریاب وقت دریاب[…]

ای در طریقت عشق بر خلق گشته هادی

ای در طریقت عشق بر خلق گشته هادی

شعر ای در طریقت عشق بر خلق گشته هادی _ ادیب الممالک  خطاب به آقای میرزا هادی حایری و گله از ابناء زمان   ای در طریقت عشق بر خلق گشته هادی بدرالبدور گردون صدرالصدور نادی   از بسکه حضرتت را مبسوط شد ایادی اندر بساط فضلت گردون شود منادی   خورشید در خیامت نارالقری[…]

ای سوده برتر از عرش دیهیم سرفرازی

ای سوده برتر از عرش دیهیم سرفرازی – غزل138

شعر ای سوده برتر از عرش دیهیم سرفرازی _ غزل138 _ ادیب الممالک    ای سوده برتر از عرش دیهیم سرفرازی تا چند همچو طفلان مشغول خاکبازی   سرمایه ای که در عمر اندوختی بزحمت از یک کرشمه بربود ترکی به ترک تازی   چون کودکان ربودند هوشت بنقل و بادام آن ترک قندهاری و[…]

دیدم میان کوچه پیر لبو فروشی

دیدم میان کوچه پیر لبو فروشی – غزل124

شعر دیدم میان کوچه پیر لبو فروشی _ غزل124 _ ادیب الممالک    دیدم میان کوچه پیر لبو فروشی بار لبو نهاده پشت دراز گوشی   می گفت گرم و داغ است شیرین لبوی قندی وافکند از این ترانه اندر جهان خروشی   طفلان پی چغندر باجهد و سرعت اندر چون صوفئی قلندر دنبال دیگجوشی[…]

گویند در دهی رفت بزغاله ای ببامی

گویند در دهی رفت بزغاله ای ببامی – غزل122

شعر گویند در دهی رفت بزغاله ای ببامی _ غزل122 _ ادیب الممالک    گویند در دهی رفت بزغاله ای ببامی برطرف بام می کرد چون غافلان خرامی   طباخ آرزویش اندر تنور سینه در دیگ فکر می پخت هر دم خیال خامی   ناگاه دید در دشت پوینده ماده گرگی از مکر کرده شستی[…]

تقدیم دوست کردم قرقاول محبت

تقدیم دوست کردم قرقاول محبت – غزل15

شعر تقدیم دوست کردم قرقاول محبت _ غزل15 _ ادیب الممالک    تقدیم دوست کردم قرقاول محبت کز وی شنید مغزم بوی گل محبت   ای خرم آنزمانی کاندر حضور آن شه جوشد صراحی دل از غلغل محبت   پای نشاط کوبم اندر بساط رفعت دست امید یازم در کاکل محبت   دهقان خمیر ما[…]

تقدیم دوست کردم تصویر خویشتن را

تقدیم دوست کردم تصویر خویشتن را – غزل4

شعر تقدیم دوست کردم تصویر خویشتن را _ غزل4 _ ادیب الممالک    تقدیم دوست کردم تصویر خویشتن را تا جای من ببوسد آن روی چون سمن را   ای عکس چهره من چو میرسی به کویش در پای او افشان یکباره جان و تن را   زان طره معنبر کان ماه ار بچنبر بستان[…]

گویند از خراسان شد تاجری روانه

گویند از خراسان شد تاجری روانه _ حکایت

شعر گویند از خراسان شد تاجری روانه _  حکایت _ ادیب الممالک    گویند از خراسان شد تاجری روانه با کاروان بغداد سوی طواف خانه   چون کاروان فرو شد در شهر بند بغداد در آن دیار دلکش یاری بدش یگانه   گشتش ز جان پذیره بردش بخانه خویش گرد آمدند بروی یاران ز هر[…]

گفتم تو کیستی کاین احسان به من نمودی

گفتم تو کیستی کاین احسان به من نمودی

شعر گفتم تو کیستی کاین احسان به من نمودی _ ادیب الممالک  قصیده ناتمام   گفتم تو کیستی کاین احسان به من نمودی گفتا به ذات پاکم حق باصر است و اعرف   گفتم تو پیر عشقی ای شیخ پاکدامن گفتا تو طفل راهی ای کودک مزلف   گفتم جلال دینی گفتا جلال یزدان گفتم[…]

تا در میان اوباش تقسیم شد وزارت

تا در میان اوباش تقسیم شد وزارت

شعر تا در میان اوباش تقسیم شد وزارت _ ادیب الممالک   تا در میان اوباش تقسیم شد وزارت کردند مملکت را سرمایه تجارت   طلاب گرسنه را خواندند از حماقت در مسند شرافت از مرکز حقارت   شد آن خبیث اقطع قطاع رزق مردم کرد آن پلید اعور در کارها نظارت   شیخی که[…]

گر-گویمت-که-سروی-سرو-این-چنین-نباشد

گر گویمت که سروی سرو این چنین نباشد – 204

دانلود دکلمه صوتی شعر گر گویمت که سروی سرو این چنین نباشد سعدی – غزل 204 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. ور گویمت که ماهی مه بر زمین نباشد. گر در جهان بگردی و آفاق درنوردی.   شعر گر گویمت که سروی سرو این چنین نباشد – غزل 204 – سعدی  […]

با-کاروان-مصری-چندین-شکر-نباشد

با کاروان مصری چندین شکر نباشد – 198

دانلود دکلمه صوتی شعر با کاروان مصری چندین شکر نباشد سعدی – غزل 198 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. در لعبتان چینی زین خوبتر نباشد. این دلبری و شوخی از سرو و گل نیاید.   شعر با کاروان مصری چندین شکر نباشد – غزل 198 – سعدی   با کاروان مصری چندین[…]

بگذشت-و-بازم-آتش-در-خرمن-سکون-زد

بگذشت و بازم آتش در خرمن سکون زد – 186

دانلود دکلمه صوتی شعر بگذشت و بازم آتش در خرمن سکون زد سعدی – غزل 186 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. دریای آتشینم در دیده موج خون زد. خود کرده بود غارت عشقش حوالی دل.   شعر بگذشت و بازم آتش در خرمن سکون زد – غزل 186 – سعدی   بگذشت[…]

دیدار-یار-غایب-دانی-چه-ذوق-دارد

دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد – 164

دانلود دکلمه صوتی شعر دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد سعدی – غزل 164 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. ابری که در بیابان بر تشنه‌ای ببارد. ای بوی آشنایی دانستم از کجایی.   شعر دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد – غزل 164 – سعدی   دیدار یار غایب دانی[…]

خوش-می‌روی-به-تنها-تن‌ها-فدای-جانت

خوش می‌روی به تنها تن‌ها فدای جانت – 150

دانلود دکلمه صوتی شعر خوش می‌روی به تنها تن‌ها فدای جانت سعدی – غزل 150 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. مدهوش می‌گذاری یاران مهربانت. آیینه‌ای طلب کن تا روی خود ببینی.   شعر خوش می‌روی به تنها تن‌ها فدای جانت – غزل 150 – سعدی   خوش می‌روی به تنها تن‌ها فدای[…]

جانْ بی جمال جانان میل جهان ندارد

جانْ بی جمال جانان میل جهان ندارد _126

دانلود دکلمه صوتی شعر جانْ بی جمال جانان میل جهان ندارد حافظ _ غزل 126+ پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر: هر کس که این ندارد حقّا که آن ندارد با هیچ کس نشانی زان دِلْسِتان ندیدم.     شعر جانْ بی جمال جانان میل جهان ندارد _ غزل 126 _حافظ     جانْ[…]

در خوردن بشر خاک از بس که حرص دارد

در خوردن بشر خاک از بس که حرص دارد

شعر در خوردن بشر خاک از بس که حرص دارد _ ملک الشعرا بهار  قطعه   در خوردن بشر خاک از بس که حرص دارد از سنگ قبر هر روز دندان نوگذارد   سنگ مزار عاشق سرپوش نامرادیست این سنگ را کس ای کاش از جای برندارد   بهتر بود ز سیصد الحمد قل هو[…]

مشتاقی و صبوری با هم قرین نباشد

مشتاقی و صبوری با هم قرین نباشد _ 47

شعر مشتاقی و صبوری با هم قرین نباشد _ غزل47 _ ملک الشعرا بهار    مشتاقی و صبوری با هم قرین نباشد این باشد آن نباشد آن باشد این نباشد   با انگبین لبت را سنجیده‌ام مکرر شهدی که در لب تست در انگبین نباشد   قومی به فکر مشغول قومی بدین گرفتار غافل که[…]

بردار-زلفش-از-رخ-تا-جان-تازه-بینی-خاقانی

بردار زلفش از رخ تا جان تازه بینی – ۲۲۱

بردار زلفش از رخ تا جان تازه بینی خاقانی – قصیده ۲۲۱ در مدح ابوالمظفر جلال الدین شروان شاه اخستان   بردار زلفش از رخ تا جان تازه بینی وز نیم کشت غمزه‌اش قربان تازه بینی   یک سو فکن دو زلفش و ایمانت تازه گردان کاندر حجاب کفرش ایمان تازه بینی   پروانهٔ غمش[…]

گلچین که آمد ای گل من در چمن نباشم

نگین گم شده – گلچین که آمد ای گل من در چمن نباشم

دکلمه صوتی شعرنگین گم شده استاد شهریار + پخش آنلاین و متن کامل.گلچین که آمد ای گل من در چمن نباشم آخر نه باغبانم شرط است من نباشم ناچار چون نهد سر بر دامن گلم خار چاکم بود گریبان گر در کفن نباشم.   گلچین که آمد ای گل من در چمن نباشم – شعر نگین گم[…]

ای سید عراقی شغلی دگر نداری

ای سید عراقی شغلی دگر نداری

شعر ای سید عراقی شغلی دگر نداری ملک الشعرا بهار  به یکی از وکلای مجلس   ای سید عراقی شغلی دگر نداری یا دخلکی تراشی یا پولکی درآری   وانجاکه‌دخلکی‌نیست‌آری‌خلاف اگرچه سیییایتیال ایایلای ی یا   بیچاره‌ای به هر کار جز کار چاپلوسی بیگانه‌ای ز هر فن‌، جز فن مفتخواری   در کربلا ندیدی جز[…]

در باغ تولیت دوش بودم روان به هرسو

در باغ تولیت دوش بودم روان به هرسو

شعر در باغ تولیت دوش بودم روان به هرسو ملک الشعرا بهار  تشبیب   در باغ تولیت دوش بودم روان به هرسو آشفته و نظرباز، دیوانه و غزل‌گو   دیدم به شوخی آنجا افکنده شور و غوغا عاشق‌کشانِ زیبا گلچهرگانِ مه‌رو   قومی به‌ عشوه ماهر جمعی به چهره باهر با زلفکان ساحر با چشمکان[…]

هوشم ز سر پریده از ماجرای واگون

هوشم ز سر پریده از ماجرای واگون

شعر هوشم ز سر پریده از ماجرای واگون ملک الشعرا بهار  ماجرای واگون   هوشم ز سر پریده از ماجرای واگون از دنگ‌دنگ واگون‌، از های‌های واگون   از جالسان واگون راحت‌تر است صدبار آن کس که جان سپارد در زیر پای واگون   زاسرار قبر و محشر، آگه شود به یکبار آن کس که[…]

ای-باغ-حان-که-به-ز-لبت-نوبری-ندارم-خاقانی

ای باغ جان که به ز لبت نوبری ندارم – ۱۴۶

ای باغ جان که به ز لبت نوبری ندارم خاقانی – قصیده ۱۴۶ مطلع دوم     ای باغ جان که به ز لبت نوبری ندارم یاد لبت خورم می سر دیگری ندارم   طوق غم تو دارم بر طاق از آن نهم دل کز طوق تو برون سر در چنبری ندارم   عید منی[…]

روزم-فرو-شد-از-غم-هم-غمخواری-ندارم-خاقانی

روزم فرو شد از غم، هم غم‌خواری ندارم – ۱۴۵

روزم فرو شد از غم، هم غم‌خواری ندارم خاقانی – قصیده ۱۴۵ در شکایت از روزگار و دوستان و ستایش تهمتن پهلوان       روزم فرو شد از غم، هم غم‌خواری ندارم رازم برآمد از دل، هم دلبری ندارم   هر مجلسی و شمعی من تابشی نبینم هر منزلی و ماهی من اختری ندارم[…]

در-پرده-دل-آمد-دامن-کشان-خیالش-خاقانی

در پردهٔ دل آمد دامن کشان خیالش – ۱۲۴

در پردهٔ دل آمد دامن کشان خیالش خاقانی – قصیده ۱۲۴ این قصیدهٔ بر بدیهه در ساحل باکو به نزدیک آتش خودسوز در وصف شکار کردن خاقان اکبر منوچهر شروان شاه     در پردهٔ دل آمد دامن کشان خیالش جان شد خیال بازی در پردهٔ وصالش   بود افتاب زردی کان روز رخ در[…]

زان یارِ دلنوازم شُکریست با شکایت

زان یار دلنوازم شکریست با شکایت _ 94

دانلود دکلمه صوتی شعر زان یارِ دلنوازم شُکریست با شکایت حافظ _ غزل 94+ پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر: گر نکته دانِ عشقی بشنو تو این حکایت بی مزد بود و مِنَّت هر خدمتی که کردم.   شعر زان یار دلنوازم شکریست با شکایت _ غزل 94 _ حافظ     زان یارِ[…]

ی-عندلیب-جان-ها-طاووس-بسته-زیور-خاقانی

ای عندلیب جان‌ها طاووس بسته زیور – ۱۰۳

ای عندلیب جان‌ها طاووس بسته زیور خاقانی – قصیده ۱۰۳ مطلع پنجم     ی عندلیب جان‌ها طاووس بسته زیور بگشای غنچهٔ لب بسرای غنهٔ تر   ای غنچهٔ دهانت از چشم سوزنی کم سوزن شکاف غمزه‌ت سوسن نمای عبهر   ای سوخته رخ تو در زار گریه آتش بیمار دو لب تو در زهر[…]

دلیل بازگشت وجه