آموزش‌های ویدیویی

مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون)

گر نظر علی بمن درفکند نظاره ای

گر نظر علی بمن درفکند نظاره ای – غزل139

شعر گر نظر علی بمن درفکند نظاره ای _ غزل139 _ ادیب لممالک خطاب به شیخ نظرعلی   گر نظر علی بمن درفکند نظاره ای از پس مرگ بخشدم زندگی دوباره ای   پیرو دلیل عاشقان آنکه ز نور معرفت پیر خرد بحضرتش کودک شیرخواره ای   از سخنی چو انگبین کرده ز موم نرمتر[…]

خواب-خوش-من-ای-پسر-دستخوش-خیال-شد

خواب خوش من ای پسر دستخوش خیال شد – 210

دانلود دکلمه صوتی شعر خواب خوش من ای پسر دستخوش خیال شد سعدی – غزل 210 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. نقد امید عمر من در طلب وصال شد. گر نشد اشتیاق او غالب صبر و عقل من.   شعر خواب خوش من ای پسر دستخوش خیال شد – غزل 210 –[…]

ماه-به-ماه-می-کند-شاه-فلک-کدیوری-خاقانی

ماه به ماه می‌ کند شاه فلک کدیوری – ۲۱۵

ماه به ماه می‌ کند شاه فلک کدیوری خاقانی – قصیده ۲۱۵ مطلع دوم   ماه به ماه می‌ کند شاه فلک کدیوری عالم ناقه برده را، توشه دهد توانگری   مائده سازد از بره، بر صفت توانگران برزگری کند به گاو، از قبل کدیوری   موسی و سامری شود گاو و بره بپرورد آب[…]

پیش-که-صبح-بر-درد-شقه-چتر-عنبری-خاقانی

پیش که صبح بر درد شقهٔ چتر عنبری – ۲۱۴

پیش که صبح بر درد شقهٔ چتر عنبری خاقانی – قصیده ۲۱۴ در مدح ابوالمظفر جلال الدین شروان‌ شاه اخستان   پیش که صبح بر درد شقهٔ چتر عنبری خیز مگر به برق می برقع صبح بر دری   پیش که غمزه زن شود چشم ستارهٔ سحر بر صدف فلک رسان خندهٔ جام گوهری  […]

موکب-شاه-اختران-رفت-به-کاخ-مشتری-خاقانی

موکب شاه اختران، رفت به کاخ مشتری – ۲۱۳

موکب شاه اختران، رفت به کاخ مشتری خاقانی – قصیده ۲۱۳ مطلع چهارم     موکب شاه اختران، رفت به کاخ مشتری شش مهه داده ده نهش، قصر دوازده دری   قعدهٔ نقره خنگ روز آمده در جنیبتش ادهم شب فکنده سم، کندرو از مشمری   یافت نگین گم شده در بر ماهیی چو جم[…]

دوش-که-صبح-چاک-زد-صدره-چرخ-عنبری-خاقانی

دوش که صبح چاک زد صدرهٔ چرخ عنبری – ۲۱۲

دوش که صبح چاک زد صدرهٔ چرخ عنبری خاقانی – قصیده ۲۱۲ مطلع سوم دوش که صبح چاک زد صدرهٔ چرخ عنبری خضر درآمد از درم صبح‌وش از منوری   شعبهٔ برق و روز نو، غرتش از مبارکی قلهٔ برف و صبح‌دم، شیبتش از معطری   بیضهٔ مهر احمدی، جبهتش از گشادگی روضهٔ قدس عیسوی،[…]

ناگذران-دل-توئی-کز-طرب-آشنا-تری-خاقانی

ناگذران دل توئی کز طرب آشناتری – ۲۱۱

ناگذران دل توئی کز طرب آشناتری خاقانی – قصیده ۲۱۱ مطلع دوم   ناگذران دل توئی کز طرب آشناتری خاک توام به خشک جان تا به لب آتش تری   خانهٔ دل به چار حد وقف غم تو کرده‌ام حد وفا همین بود، جور ز حد چه می‌بری   بر سر آتش هوا دیگ هوس[…]

صبح-دم-آب-خضر-نوش-از-لب-جام-گوهری-خاقانی

صبح‌دم آب خضر نوش از لب جام گوهری – ۲۱۰

صبح‌دم آب خضر نوش از لب جام گوهری خاقانی – قصیده ۲۱۰ در مدح فخر الدین ابوالفتح منوچهر شروان‌ شاه   صبح‌دم آب خضر نوش از لب جام گوهری کز ظلمات بحر جست آینهٔ سکندری   شاهد طارم فلک رست ز دیو هفت سر ریخت به هر دریچه‌ای آقچه زر شش سری   غالیه‌سای آسمان[…]

یا که به راه آرم این صید دل رمیده را

یا که به راه آرم این صید دل رمیده را _ 7

شعر یا که به راه آرم این صید دل رمیده را _ غزل7 _ ملک الشعرا بهار    یا که به راه آرم این صید دل رمیده را یا به رهت سپارم این جان به لب رسیده را   یا ز لبت کنم طلب قیمت خون خویشتن یا به تو واگذارم این جسم به خون[…]

آتش کید آسمان سوخت تنم‌، دریغ من

آتش کید آسمان سوخت تنم‌، دریغ من

شعر آتش کید آسمان سوخت تنم‌، دریغ من ملک الشعرا بهار  دریغ من!   آتش کید آسمان سوخت تنم‌، دریغ من ز آب دو دیده‌، بیخ غم برنکنم‌، دریغ من   من که به تن ز عافیت داشتمی لباس ها بس‌عجبست کاین‌چنین‌ عور تنم‌، دریغ من   این فلک قبا دورنگ ازسر حیله برکشید از[…]

شب همه بی تو کار من شکوه به ماه کردن است

زکات زندگی – شب همه بی تو کار من شکوه به ماه کردن است

شب همه بی تو کار من شکوه به ماه کردن است – زکات زندگی شهریار    شب همه بی تو کار من شکوه به ماه کردن است روز ستاره تا سحر تیره به آه کردن است   متن خبر که یک قلم بی تو سیاه شد جهان حاشیه رفتنم دگر نامه سیاه کردن است  […]

تمرین شنیداری عروض با وزن مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون)

تمرین شنیداری با وزن مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون)

تمرین شنیداری با وزن مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون)   همانطور که در جلسه‌ی اولِ کارگاه آموزش عروض و قافیه گفتیم، بهترین و شیرین‌ترین راه برای یادگیری وزنِ شعر، خواندنِ شعر است. پس تا می‌توانید شعر بخوانید و تلاش کنید همراه با شعر خواندن به وزن شعر نیز فکر کنید. در اینجا[…]

دلیل بازگشت وجه