آموزش‌های ویدیویی

مفاعیل مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن مکفوف محذوف)

مرا بود به دیدار تو زین پیش وصالی

مرا بود به دیدار تو زین پیش وصالی _ 95

شعر مرا بود به دیدار تو زین پیش وصالی _ غزل95 – ملک الشعرا بهار    مرا بود به دیدار تو زین پیش وصالی تو را بود به جای من غنجی و دلالی   مرا نیست ز هجر تو سوی وصل تو راهی کسی رانبود ره ز وقوعی به محالی   مرا گر سخن وصل[…]

دلیل بازگشت وجه