آموزش‌های ویدیویی

مفاعیل فعولن مفاعلن

مرا داد گل پیشرس خبر

مرا داد گل پیشرس خبر – بهاریه

شعر مرا داد گل پیشرس خبر – بهاریه ملک الشعرا بهار    مرا داد گل پیشرس خبر که نوروزرسد هفتهٔ دگر   مرا گفت گذر کن سوی شمال که من نیز بدان‌جا کنم گذر   چو فارغ شوم از کار نیمروز شتابم به سوی ملک باختر   به لشکرگه اسفندیار نیو به دعوتگه زردشت نامور[…]

دلیل بازگشت وجه