بایگانی برچسب: معنی شعر سپیده سهراب سپهری

شعر سپیده سهراب سپهری

شعر سپیده سهراب سپهری

شعر سپیده سهراب سپهری   در دور دست قویی پریده بی گاه از خواب شوید غبار نیل ز بال و پر سپید لب‌های جویبار لبریز موج زمزمه در بستر سپید در هم دویده سایه و روشن. لغزان میان خرمن دوده شبتاب می‌فروزد در آذر سپید همپای رقص نازک نیزار مرداب می‌گشاید چشم تر سپید. خطی[…]

chat