آموزش‌های ویدیویی

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم)

دوش آن بت سیمین لب آمد به بالینم همی

دوش آن بت سیمین لب آمد به بالینم همی – غزل137

شعر دوش آن بت سیمین لب آمد به بالینم همی _ غزل137 _ ادیب الممالک    دوش آن بت سیمین لب آمد به بالینم همی برداز نگاهی بوالعجب جان و دل و دینم همی   بدرالدجی شمس الحقی در کار دادم رونقی زان پس که بودم بیدقی بنمود فرزینم همی   چون برگ گل رخساره[…]

امروز جانرا با طرب هنگام پیوند آمده

امروز جانرا با طرب هنگام پیوند آمده – غزل113

شعر امروز جانرا با طرب هنگام پیوند آمده _ غزل113 _ ادیب الممالک  در ستایش پرنس ارفع الدوله   امروز جانرا با طرب هنگام پیوند آمده دل در نشاط آماده شد لب در شکر خنده آمده   سردار دانایان زره با تاب مهر روی مه در موکب مسعود شه فیروز و خرسند آمده   آن[…]

در قعر این وحشت سرا در ساحت این خاکدان

در قعر این وحشت سرا در ساحت این خاکدان – غزل95

شعر در قعر این وحشت سرا در ساحت این خاکدان _ غزل95 _ ادیب الممالک  ماده تاریخ   در قعر این وحشت سرا در ساحت این خاکدان هر روز را باشد شبی هر نوبهاری را خزان   آن کو ز خاک آید همی خواهد بخاک اندر شدن آری درین گیتی کسی باقی نماند جاودان  […]

از خاک ری در گوش جان آواز اقدس می‌رسد

از خاک ری در گوش جان آواز اقدس می‌رسد – غزل44

شعر از خاک ری در گوش جان آواز اقدس می‌رسد _ غزل44 _ ادیب الممالک   از خاک ری در گوش جان آواز اقدس می‌رسد بانگ انااللهی از آن ارض مقدس می‌رسد   گرچه نیارد یاد من آن لعبت آزاد من از دوریش فریاد من بر چرخ اطلس می‌رسد   تا رفتم از آن گلستان[…]

ای-ساربان-آهسته-رو-کآرام-جانم-می‌رود

ای ساربان آهسته رو کآرام جانم می‌رود – 268

دانلود دکلمه صوتی شعر ای ساربان آهسته رو کآرام جانم می‌رود سعدی – غزل 268 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. وآن دل که با خود داشتم با دلستانم می‌رود. من مانده‌ام مهجور از او بیچاره و رنجور از او.   شعر ای ساربان آهسته رو کآرام جانم می‌رود – غزل 268 –[…]

تا میر خون دشمنان بر خاک هیجا ریخته

تا میر خون دشمنان بر خاک هیجا ریخته

شعر تا میر خون دشمنان بر خاک هیجا ریخته _ ادیب الممالک  المطلع الرابع   تا میر خون دشمنان بر خاک هیجا ریخته مریخ را از هیبتش در زهره صفرا ریخته   تیر فلک بر خط او بنوشته نقش عبده وز شرم دستش آب جو از دیده دریا ریخته   تیرش قد شیر ژیان خم[…]

آمد به صد شوخی ز در ترکی که خون‌ها ریخته

آمد به صد شوخی ز در ترکی که خون‌ها ریخته

شعر آمد به صد شوخی ز در ترکی که خون‌ها ریخته _ ادیب الممالک المطلع الثالث   آمد به صد شوخی ز در ترکی که خون‌ها ریخته خون دل یک شهر را چشمش به تنها ریخته   چون او نباشد هیچکس سالار خوبانست و بس خوبانش زین ره هر نفس سر در کف پا ریخته[…]

ای بر کمر زنار سان زلف چلیپا ریخته

ای بر کمر زنار سان زلف چلیپا ریخته

شعر ای بر کمر زنار سان زلف چلیپا ریخته _ ادیب الممالک  المطلع الثانی   ای بر کمر زنار سان زلف چلیپا ریخته لعل لب جان پرورت خون مسیحا ریخته   من در پی نوش لبت جان و دل و دین باختم گردون نثار غبغبت عقد ثریا ریخته   رویت ز جنت آیه ای مویت[…]

تا ساقی میخوارگان، در جام صهبا ریخته

تا ساقی میخوارگان، در جام صهبا ریخته

شعر تا ساقی میخوارگان، در جام صهبا ریخته _ ادیب الممالک    تا ساقی میخوارگان، در جام صهبا ریخته خون دل خم در قدح از چشم مینا ریخته   در سینه ی سیم سپید آکنده زر جعفری در دیده ی الماس تر یاقوت حمرا ریخته   این باده را ترکی عجب در ماه شعبان و[…]

بخرام-بالله-تا-صبا-بیخ-صنوبر-برکند

بخرام بالله تا صبا بیخ صنوبر برکند – 238

دانلود دکلمه صوتی شعر بخرام بالله تا صبا بیخ صنوبر برکند سعدی – غزل 238 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. برقع برافکن تا بهشت از حور زیور برکند. زان روی و خال دلستان برکش نقاب پرنیان.   شعر بخرام بالله تا صبا بیخ صنوبر برکند – غزل 238 – سعدی   بخرام[…]

آن-کیست-کاندر-رفتنش-صبر-از-دل-ما-می‌برد

آن کیست کاندر رفتنش صبر از دل ما می‌برد – 176

دانلود دکلمه صوتی شعر آن کیست کاندر رفتنش صبر از دل ما می‌برد سعدی – غزل 176 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. ترک از خراسان آمدست از پارس یغما می‌برد. شیراز مشکین می‌کند چون ناف آهوی ختن.   شعر آن کیست کاندر رفتنش صبر از دل ما می‌برد – غزل 176 –[…]

ای یارِ ما، دِلْدارِ ما، ای عالَمِ اسرارِ ما ای یوسُفِ دیدارِ ما، ای رونَقِ بازارِ ما

ای یارِ ما، دِلْدارِ ما، ای عالَمِ اسرارِ ما – 35

دکلمه صوتی شعر ای یارِ ما، دِلْدارِ ما، ای عالَمِ اسرارِ ما مولانا – غزل 35 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر.ای یوسُفِ دیدارِ ما، ای رونَقِ بازارِ ما نَکْ بَر دَمِ امسالِ ما، خوش عاشق آمد پارِ ما       شعر ای یارِ ما، دِلْدارِ ما، ای عالَمِ اسرارِ ما مولانا- 35[…]

ای عاشقان ای عاشقان آمد گَهِ وَصل و لِقا از آسْمان آمد نِدا کِی ماه رویان اَلصَّلا

ای عاشقان ای عاشقان آمد گَهِ وَصل و لِقا – 34

دکلمه صوتی شعر ای عاشقان ای عاشقان آمد گَهِ وَصل و لِقامولانا – غزل 34 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر.از آسْمان آمد نِدا کِی ماه رویان اَلصَّلا ای سَرخوشان ای سَرخوشان آمد طَرَبْ دامَن کَشان.   شعر ای عاشقان ای عاشقان آمد گَهِ وَصل و لِقا مولانا- غزل34   ای عاشقان ای عاشقان[…]

میْ دِه گِزافه ساقیا، تا کَم شود خوف و رَجا گَردن بِزَن اندیشه را، ما از کجا؟ او از کجا؟

میْ دِه گِزافه ساقیا، تا کَم شود خوف و رَجا – 33

دکلمه صوتی شعرمیْ دِه گِزافه ساقیا، تا کَم شود خوف و رَجا مولانا – غزل 33+ پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر.گَردن بِزَن اندیشه را، ما از کجا؟ او از کجا؟ پیش آر نوشانوش را، از بیخْ بَرکَن هوش را.       شعر میْ دِه گِزافه ساقیا، تا کَم شود خوف و رَجا[…]

دیدم سَحَر آن شاه را، بر شاهراهِ هَلْ اَتی در خوابِ غَفلَت بی‌خَبَر زو بوالْعَلیّ و بوالْعَلا

دیدم سَحَر آن شاه را، بر شاهراهِ هَلْ اَتی -32

دکلمه صوتی شعردیدم سَحَر آن شاه را، بر شاهراهِ هَلْ اَتی مولانا – غزل 32 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر.در خوابِ غَفلَت بی‌خَبَر زو بوالْعَلیّ و بوالْعَلا زان میْ که در سَر داشتم، من ساغَری بَرداشتم شعر دیدم سَحَر آن شاه را، بر شاهراهِ هَلْ اَتی مولانا-غزل32     دیدم سَحَر آن[…]

بادا مُبارک در جهان، سور و عروسی‌هایِ ما سور و عروسی را خدا، بُبْرید بر بالایِ ما

بادا مُبارک در جهان، سور و عروسی‌هایِ ما-31

دکلمه صوتی شعر بادا مُبارک در جهان، سور و عروسی‌هایِ ما مولانا – غزل 21 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر.سور و عروسی را خدا، بُبْرید بر بالایِ ما زُهره قَرین شُد با قَمَر، طوطی قَرین شُد با شِکَر     شعر بادا مُبارک در جهان، سور و عروسی‌هایِ ما مولانا-غزل 31  […]

ای فَصلِ با بارانِ ما، بَرریز بر یارانِ ما چون اشکِ غَمْ‌خوارانِ ما، در هَجْرِ دِلْدارانِ ما

ای فَصلِ با بارانِ ما، بَرریز بر یارانِ ما – 30

دکلمه صوتی شعر ای فَصلِ با بارانِ ما، بَرریز بر یارانِ ما مولانا – غزل 21 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر.چون اشکِ غَمْ‌خوارانِ ما، در هَجْرِ دِلْدارانِ ما  ای چَشمِ ابر این اشک‌ها، می‌ریز همچون مَشک‌ها   شعر ای فَصلِ با بارانِ ما، بَرریز بر یارانِ ما مولانا-غزل30 ای فَصلِ با بارانِ[…]

ای شاهِ جسم و جانِ ما، خندان کُنِ دندانِ ما

ای شاهِ جسم و جانِ ما، خندان کُنِ دندانِ ما-28

دکلمه صوتی شعر ای شاهِ جسم و جانِ ما، خندان کُنِ دندانِ ما مولانا – غزل 28 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. سُرمه کَشِ چَشمانِ ما، ای چَشمِ جان را توتیا ای مَهْ زِ اِجْلالَت خَجِل، عشقَت زِ خونِ ما بِحِل   شعرای شاهِ جسم و جانِ ما، خندان کُنِ دندانِ ما مولانا-غزل28 ای[…]

بازآمد آن ترک ختا کز بیقراران کین کشد

بازآمد آن ترک ختا کز بیقراران کین کشد _ 51

شعر بازآمد آن ترک ختا کز بیقراران کین کشد _ غزل51 _ ملک الشعرا بهار   بازآمد آن ترک ختا کز بیقراران کین کشد یارب مبادا کز خطا خط بر من مسکین کشد   دلدادگان از هر طرف برگرد او بربسته صف بگرفته دامانش به کف گه آن کشد گه این کشد   گر جان[…]

آن خواجه را در کویِ ما، در گِل فرو رَفته‌ست پا با تو بگویم حالِ او، بَرخوان إِذا جاءَ الْقَضا

آن خواجه را در کویِ ما، در گِل فرو رَفته‌ست پا-27

دکلمه صوتی شعرآن خواجه را در کویِ ما، در گِل فرو رَفته‌ست پا مولانا – غزل 27 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر.با تو بگویم حالِ او، بَرخوان إِذا جاءَ الْقَضا جَبّاروار و زَفتْ او، دامَن کَشان می‌رفت او     شعر آن خواجه را در کویِ ما، در گِل فرو رَفته‌ست پا مولانا[…]

گر چون ‌تو نقشی ای‌صنم ‌نقاش چین در چین کشد

گر چون ‌تو نقشی ای‌صنم ‌نقاش چین در چین کشد _ 50

شعر گر چون ‌تو نقشی ای‌صنم ‌نقاش چین در چین کشد _ غزل50 _ ملک الشعرا بهار    گر چون ‌تو نقشی ای‌صنم ‌نقاش چین در چین کشد عمر درازی بایدش کان زلف چین در چین کشد   گر سنبل و نسرین کشد از خط رخسار تو سر رویت خط بیحاصلی بر سنبل و نسرین[…]

هر لحظه وَحیِ آسْمان، آید به سِرِّ جان‌ها کاخِر چو دُردی بر زمینْ تا چند می‌باشی، بَرآ

هر لحظه وَحیِ آسْمان، آید به سِرِّ جان‌ها – 26

دکلمه صوتی شعر هر لحظه وَحیِ آسْمان، آید به سِرِّ جان‌ها مولانا – غزل 26 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر.کاخِر چو دُردی بر زمینْ تا چند می‌باشی، بَرآهر کَزْ گِرانْ جانان بُوَد، چون دُرد در پایان بُوَد شعر هر لحظه وَحیِ آسْمان، آید به سِرِّ جان‌ها مولانا – 26   هر لحظه[…]

من دی نگفتم مَر تو را کِی بی‌نَظیرِ خوشْ لِقا ای قَدِّ مَهْ از رَشکِ تو، چون آسْمان گشته دوتا

من دی نگفتم مَر تو را کِی بی‌نَظیرِ خوشْ لِقا -25

دکلمه صوتی شعر من دی نگفتم مَر تو را کِی بی‌نَظیرِ خوشْ لِقا مولانا – غزل 25 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر.ی قَدِّ مَهْ از رَشکِ تو، چونآسْمان گشته دوتاامروز صد چندان شُدی، حاجِب بُدیْ سُلطان شُدی شعر من دی نگفتم مَر تو را کِی بی‌نَظیرِ خوشْ لِقا مولانا – 25 من[…]

چون نالَد این مِسکین که تا رَحم آید آن دِلْدار را ؟ خون بارَد این چَشمان که تا بینم من آن گُلْزار را  

چون نالد این مسکین که تا رحم آید آن دلدار را مولانا -غزل 24

دکلمه صوتی شعر چون نالَد این مِسکین که تا رَحم آید آن دِلْدار را مولانا – غزل 24 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر.خون بارَد این چَشمان که تا بینم من آن گُلْزار را خورشیدْ چون اَفْروزَدَم، تا هَجْر کمتر سوزَدَم     شعر چون نالَد این مِسکین که تا رَحم آید آن[…]

مهر-است-یا-زرین-صدف-خرچنگ-را-یار-آمده-خاقانی

مهر است یا زرین صدف خرچنگ را یار آمده – ۲۰۱

مهر است یا زرین صدف خرچنگ را یار آمده خاقانی – قصیده ۲۰۱ مطلع سوم   مهر است یا زرین صدف خرچنگ را یار آمده خرچنگ ناپروا ز تف، پروانهٔ نار آمده   بیمار بوده جرم خور سرطانش داده زور و فر معجون سرطانی نگر داروی بیمار آمده   آن کعبهٔ محرم نشان، وان زمزم[…]

ای-با-دل-سودائیان-عشق-تو-در-کار-آمده-خاقانی

ای با دل سودائیان عشق تو در کار آمده – ۲۰۰

ای با دل سودائیان عشق تو در کار آمده خاقانی – قصیده ۲۰۰ مطلع دوم   ای با دل سودائیان عشق تو در کار آمده ترکان غمزت را به جان دلها خریدار آمده   آئینه بردار و ببین آن غمزهٔ سحر آفرین با زهر پیکان در کمین ترکان خون‌خوار آمده   تو بادی و من[…]

عید-است-و-پیش-از-صبح-دم-مژده-به-خمار-آمده-خاقانی

عید است و پیش از صبح‌دم مژده به خمار آمده – ۱۹۹

عید است و پیش از صبح‌دم مژده به خمار آمده خاقانی – قصیده ۱۹۹ در تهنیت عید و مدح جلال الدین شروان شاه اخستان‌بن منوچهر     عید است و پیش از صبح‌دم مژده به خمار آمده بر چرخ دوش از جام جم یک نیمه دیدار آمده   عید آمد از خلد برین، شد شحنهٔ[…]

دور-فلک-ده-جام-را-از-نور-عذرا-داشته-خاقانی

دور فلک ده جام را از نور عذرا داشته – ۱۹۵

دور فلک ده جام را از نور عذرا داشته خاقانی – قصیده ۱۹۵ در مدح خاقان اکبر منوچهر شروان شاه   دور فلک ده جام را از نور عذرا داشته چون عده داران چار مه در طارمی واداشته   در آب خضر آتش زده، خم‌خانه زو مریمکده هم حامل روح آمده هم نفس عذرا داشته[…]

چون-خون-نَخُسپَد-خُسروا،-چَشمَم-کجا-خُسپَد-مَها؟

چون خون نَخُسپَد خُسروا، چَشمَم کجا خُسپَد مَها-23

دکلمه صوتی شعر چون خون نَخُسپَد خُسروا، چَشمَم کجا خُسپَد مَها مولانا – غزل 23 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر کَزْ چَشمِ من دریایِ خون، جوشان شُد از جور و جَفا گَر لَب فرو بَنْدَم کُنون، جانم به جوش آید درون.   شعر چون خون نَخُسپَد خُسروا، چَشمَم کجا خُسپَد مَها مولانا[…]

باز-از-تف-زرین-صدف-شد-آب-دریا-ریخته-خاقانی

باز از تف زرین صدف، شد آب دریا ریخته – ۱۹۱

باز از تف زرین صدف، شد آب دریا ریخته خاقانی – قصیده ۱۹۱ مطلع سوم     باز از تف زرین صدف، شد آب دریا ریخته ابر نهنگ آسا ز کف، لولوی لالا ریخته   شاه یک اسبه بر فلک خون ریخت دی را نیست شک اینک سلاحش یک به یک، در قلب هیجا ریخته[…]

دلیل بازگشت وجه