آموزش‌های ویدیویی

مستفعلن مستفعلن فاعلن

اهلا و سهلا ای نسیم بهار

اهلا و سهلا ای نسیم بهار _ اهلا و سهلا

شعر اهلا و سهلا ای نسیم بهار _ اهلا و سهلا _ ملک الشعرا بهار   اهلا و سهلا ای نسیم بهار ای قاصد زلف یار   از زلف یار آیی چه داری بیار ای کاروان تتار   گویی هنوز ای نفخهٔ مشگبار هست‌آن سیه‌زلف یار   آشفته و سرگشته و بی‌قرار از بار دل‌های[…]

دلیل بازگشت وجه