آموزش‌های ویدیویی

مستفعلتن مستفعلتن

بخوان و خانه ات گر شکر و زر

بخوان و خانه ات گر شکر و زر

شعر بخوان و خانه ات گر شکر و زر _ ادیب الممالک    بخوان و خانه ات گر شکر و زر شود خرمن گدا و دزد ناید   باین راه دراز و لقمه تلخ مرا پا رنج و دندان مزد باید     مطالب بیشتر در:         پیشنهاد ویژه برای مطالعه  حال[…]

شکر کنید ای پسران وطن

شکر کنید ای پسران وطن

شعر شکر کنید ای پسران وطن _ ادیب الممالک  اندرز به سپاس   شکر کنید ای پسران وطن تا شود این فضل و کرم بر مزید   زانکه خداوند جهان آفرین فاش سراید به کلام مجید   لان شکرتم لازید نکم وان کفرتم لعذابی شدید     مطالب بیشتر در:         پیشنهاد[…]

چون اوج گرفت مهر از سرطان

چون اوج گرفت مهر از سرطان

شعر چون اوج گرفت مهر از سرطان ملک الشعرا بهار  سردسیر درکه   چون اوج گرفت مهر از سرطان بگشاد تموز چون شیر دهان   شد خشک به‌ دشت‌ آن‌ سبزهٔ خرد شد پست به کوه آن برف کلان   شد توت سپید و انگور رسید وان توت سیاه آمد به دکان   شد گرم[…]

ای حلقهٔ زلف تو پر شکن

ای حلقهٔ زلف تو پر شکن – تغزل

شعر ای حلقهٔ زلف تو پر شکن – تغزل ملک الشعرا بهار    ای حلقهٔ زلف تو پر شکن وی نرگس مست توصف شکن   از یک شکن طرهٔ دوتات بر جان و دل من دو صد شکن   ای زلف تو سررشتهٔ بلا وی چشم تو سر منشاء فتن   ای نور تو را[…]

هر حلقه که در آن زلف دوتاست

هر حلقه که در آن زلف دوتاست – آواز خدا

شعر هر حلقه که در آن زلف دوتاست – آواز خدا ملک الشعرا بهار    هر حلقه که در آن زلف دوتاست دام دگری بهر دل ماست   بیماری ماست زان چشم دژم تنهایی ما زآن زلف دوتاست   باز این چه بلاست‌؟ ای ترک پسر ای ترک پسر! باز این چه بلاست   عرضم[…]

دلیل بازگشت وجه