بایگانی برچسب: مریم گمار

شعر ایستاده‌ای بر شکاف رگ‌ها مریم گمار

شعر ایستاده‌ای بر شکاف رگ‌ها مریم گمار

    ایستاده ای بر شکاف رگ ها خیره بر اتفاق نیفتاده بالا می روی لخته های نور را، بگو چگونه نشستی بر حواس تنم! که پیراهنم گُر گرفت از نشئگی چشم هایت و سایه های بلندت از درز پوستم گذشت؛ و من چگونه ورق خوردم بر صراحت خواب هات که شکل تو را آویختم[…]

chat