بایگانی برچسب: مجموعه شعر مسافر

شعر مسافر سهراب سپهری

شعر مسافر سهراب سپهری

شعر مسافر سهراب سپهری دم غروب میان حضور خسته اشیا نگاه منتظری حجم وقت را می دید و روی میز هیاهوی چند میوه نوبر به سمت مبهم ادراک مرگ جاری بود و بوی باغچه را ‚ باد روی فرش فراغت نثار حاشیه صاف زندگی می کرد و مثل بادبزن ‚ ذهن ‚ سطح روشن گل[…]