بایگانی برچسب: مجموعه شعر مرگ رنگ

شعر سرود زهر سهراب سپهری

شعر سرود زهر سهراب سپهری

شعر سرود زهر سهراب سپهری   می‌مکم پستان شب را وز پی رنگی به افسون تن نیالوده چشم پر خاکسترش را با نگاه خویش می‌کاوم از پی نابودی‌ام، دیری است زهر می‌ریزد به رگ‌های خود این جادوی بی آزرم تا کند آلوده با آن شیر پس برای آن که رد فکر او را گم کند[…]

شعر مرغ پنهان سهراب سپهری

شعر مرغ پنهان سهراب سپهری

شعر مرغ پنهان سهراب سپهری   حرف‌ها دارم با تو ای مرغی که می‌خوانی نهان از چشم و زمان را با صدایت می‌گشایی! چه ترا دردی است کز نهان خلوت خود می‌زنی آوا و نشاط زندگی را از کف من می‌ربایی؟ در کجا هستی نهان ای مرغ! زیر تور سبزه‌های تر یا درون شاخه‌های شوق؟[…]

شعر وهم سهراب سپهری

شعر وهم سهراب سپهری

شعر وهم سهراب سپهری   جهان آلوده خواب است فرو بسته‌است وحشت در به روی هر تپش، هر بانگ چنان که من به روی خویش در این خلوت که نقش دلپذیرش نیست و دیوارش فرو می‌خواندم در گوش: میان این همه انگار چه پنهان رنگ‌ها دارد فریب زیست! شب از وحشت گرانبار است. جهان آلوده[…]

شعر سرگذشت سهراب سپهری

شعر سرگذشت سهراب سپهری

شعر سرگذشت سهراب سپهری   می‌خروشد دریا هیچکس نیست به ساحل دریا لکه‌ای نیست به دریا تاریک که شود قایق اگر آید نزدیک مانده بر ساحل قایقی ریخته شب بر سر او، پیکرش را ز رهی نا روشن برده در تلخی ادراک فرو. هیچکس نیست که آید از راه و به آب افکندش. و دیر[…]

شعر نقش سهراب سپهری

شعر نقش سهراب سپهری

شعر نقش سهراب سپهری   در شبی تاریک که صدایی با صدایی در نمی‌آمیخت و کسی کس را نمی‌دید از ره نزدیک یک نفر از صخره‌های کوه بالا رفت و به ناخن‌های خون آلود روی سنگی کند نقشی را و از آن پس ندیدش هیچکس دیگر شسته باران رنگ خونی را که از زخم تنش[…]

شعر مرد و دریا سهراب سپهری

شعر دریا و مرد سهراب سپهری

شعر دریا و مرد سهراب سپهری   تنها، و روی ساحل مردی به راه می‌گذرد نزدیک پای او دریا، همه صدا شب، گیج در تلاطم امواج باد هراس پیکر رو می‌کند به ساحل و در چشم‌های مرد نقش خاطر را پر رنگ می‌کند. انگار هی می‌زند که: مرد! کجا می‌روی، کجا؟ و مرد می‌رود به[…]

شعر مرگ رنگ سهراب سپهری

شعر مرگ رنگ سهراب سپهری

شعر مرگ رنگ سهراب سپهری   رنگی کنار شب بی حرف مرده‌ است مرغی سیاه آمده از راههای دور می‌خواند از بلندی بام شب شکست سرمست فتح آمده از راه این مرغ غم پرست در این شکست رنگ از هم گسسته رشته هر آهنگ. تنها صدای مرغک بی باک گوش سکوت ساده می‌آراید با گوشوار[…]

شعر دیوار سهراب سپهری

شعر دیوار سهراب سپهری

شعر دیوار سهراب سپهری   زخم شب می‌شد کبود در بیابانی که من بودم نه پر مرغی هوای صاف را می‌سود نه صدای پای من همچون دگر شب‌ها ضربه‌ای بر ضربه می‌افزود تا بسازم گرد خود دیواره‌ای سر سخت و پا برجای، با خود آوردم ز راهی دور سنگ‌های سخت و سنگین را برهنه‌ای. ساختم[…]

شعر نایاب سهراب سپهری

شعر نایاب سهراب سپهری

شعر نایاب سهراب سپهری   شب ایستاده است خیره نگاه او بر چهارچوب پنجره من سر تا به پای پرسش، اما اندیشناک مانده و خاموش شاید از هیچ سو جواب نیاید دیری است مانده یک جسد سرد در خلوت کبود اتاقم هر عضو آن ز عضو دگر دور مانده‌است، گویی که قطعه ، قطعه دیگر[…]

شعر دنگ سهراب سپهری

شعر دنگ سهراب سپهری

شعر دنگ سهراب سپهری   دنگ دنگ ساعت گیج زمان در شب عمر می‌زند پی در پی زنگ زهر این فکر که این دم گذر است می‌شود نقش به دیوار رگ هستی من. لحظه‌ام پر شده از لذت یا به زنگار غمی آلوده‌است. لیک چون باید این دم گذرد، پس اگر می‌گریم گریه‌ام بی ثمر[…]

شعر دره خاموش سهراب سپهری

شعر دره خاموش سهراب سپهری

شعر دره خاموش سهراب سپهری   سکوت، بند گسسته‌است کنار دره، درخت شکوه پیکر بیدی در آسمان شفق رنگ عبور ابر سپیدی نسیم در رگ هر برگ می‌دود خاموش نشسته در پس هر صخره وحشتی به کمین کشیده از پس یک سنگ سوسماری سر ز خوف دره خاموش نهفته جنبش پیکر. به راه می‌نگرد سرد،[…]

شعر دلسرد سهراب سپهری

شعر دلسرد سهراب سپهری

شعر دلسرد سهراب سپهری   قصه‌ام دیگر زنگار گرفت با نفس‌های شبم پیوندی است پرتویی لغزد اگر بر لب او گویدم دل: هوس لبخندی است   خیره چشمانش با من گوید: کو چراغی که فروزد دل ما؟ هر که افسرد به جان، با من گفت: آتشی کو که بسوزد دل ما؟   خشت می‌افتد از[…]

شعر جان گرفته سهراب سپهری

شعر جان گرفته سهراب سپهری

شعر جان گرفته سهراب سپهری   از هجوم نغمه‌ای بشکافت گور مغز من امشب مرده‌ای را جان به رگ‌ها ریخت پا شد از جا در میان سایه و روشن بانگ زد بر من: مرا پنداشتی مرده و به خاک روزهای رفته بسپرده؟ لیک پندار تو بیهوده‌است: پیکر من مرگ را از خویش می‌راند. سرگذشت من[…]

شعر خراب سهراب سپهری

شعر خراب سهراب سپهری

شعر خراب سهراب سپهری   فرسود پای خود را چشمم به راه دور تا حرف من پذیرد آخر که: زندگی رنگ خیال بر رخ تصویر خواب بود دل را به رنج هجر سپردم، ولی چه سود، پایان شام شکوه‌ام. صبح عتاب بود. چشمم نخورد آب از این عمر پر شکست: این خانه را تمامی پی[…]

شعر غمی غمناک سهراب سپهری

شعر غمی غمناک سهراب سپهری

شعر غمی غمناک سهراب سپهری   شب سردی است و من افسرده راه دوری است و پایی خسته تیرگی هست و چراغی مرده می‌کنم ، تنها، از جاده عبور دور ماندند ز من آدم‌ها سایه‌ای از سر دیوار گذشت، غمی افزود مرا بر غم‌ها فکر تاریکی و این ویرانی بی خبر آمد تا با دل[…]

chat