بایگانی برچسب: مجموعه شعر عصیان

شعر عصیان (بندگی) فروغ فرخزاد

شعر عصیان (بندگی) فروغ فرخزاد   بر لبانم سایه ای از پرسشی مرموز در دلم دردیست بی آرام و هستی سوز راز سرگردانی این روح عاصی را با تو خواهم در میان بگذاردن ، امروز گر چه از درگاه خود می رانیم ، اما تا من اینجا بنده ، تو آنجا ، خدا باشی سرگذشت[…]