بایگانی برچسب: مجموعه شعر ساعت ده صبح بود

شعر هوای آغشته به مه احمدرضا احمدی

انار آغشته به هفته و ماه را – هوای آغشته به مه

انار آغشته به هفته و ماه را – شعر هوای آغشته به مه احمدرضا احمدی   هوای آغشته به مه انار آغشته به هفته و ماه را برای تو به خانه می‌آورم کدام را ترجیح داری و کدام را دوست داری چه باک اگر به تو بگویم: من مرده‌ام به دستانت نگاه کن هنوز لکه‌ای[…]

chat