آموزش‌های ویدیویی

ماریا عرب پور

پیش دکتر که رفتم

پیش دکتر که رفتم – حالا نیست وقت مردن

پیش دکتر که رفتم – حالا نیست وقت مردن – شل سیلور استاین   پیش دکتر که رفتم دستشو کرد تو حلقم یه لنگه کفش در آورد یه قایقى که آب برد یه دونه زین دوچرخه یه اسکیت که می چرخه گفت:همه اینارو تو خوردى؟ خوب شد تا حالا نمردى! حواست باشه به خوردن حالا[…]

دلیل بازگشت وجه